Opinii

Cărțile secrete

Semnalăm astăzi apariția volumului „Basarabia, Bucovina şi Transnistria în «Fondul S» al Bibliotecii ASTRA” ǀ „Bessarabia, Bukovina and Transnistria in the «S Fund» of ASTRA Library” ǀ „Бессарабия, Буковина и Приднестровье в «Фонде С» библиотеки АСТРА”.