Dezbateri privind noile proiecte de dezvoltare a Regiunii Centru

Dezbateri privind noile proiecte de dezvoltare a Regiunii Centru

Peste 50 de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru, reprezentanți ai instituțiilor administrației publice locale, experți tehnici și invitați din Regiunea Centru au participat la o importantă sesiune de discuții privind programele de dezvoltare coordonate la nivel regional de ADR Centru. Pe baza experienței dobândite în cursul precedentelor perioade de programare, au fost analizate noile proiecte și propunerile de modificări la regulamentele de funcționare, în vederea absorbției mai eficiente a fondurilor europene disponibile.

Prezentările privind stadiul la zi a implementării programelor pe care ADR Centru le coordonează ca Autoritate de Management sau ca Organism Intermediar au fost cele mai importante puncte de pe agenda ședinței desfășurate ieri la Brașov, la care invitat a fost ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian Ioan Veștea.

Analiza stadiului implementării Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027 (PR Centru) a fost unul dintre cele mai importante puncte dezbătute. Concret, din cele 32 apeluri de proiecte și patru instrumente financiare care urmează a fi lansate pe cele opt priorități de investiții ale Programului, la care se adaugă ghidul solicitantului întocmit pentru proiectele etapizate, preluate din POR 2014-2020, până în prezent s-au lansat 21 apeluri de proiecte, cu o alocare totală de 1,01265 miliarde euro, reprezentând 73% din alocarea PR Centru, dar și un ghid aferent apelurilor corespunzătoare proiectelor etapizate. Mai sunt 8 apeluri pentru care ghidurile sunt sau au fost în consultare publică și care urmează să fie lansate, în timp ce pentru trei apeluri de proiecte ghidurile sunt acum în elaborare.

Ținând cont de acest proces de deschidere a apelurilor de proiecte, până în prezent sunt depuse în cadrul PR Centru 1199 cereri de finanțare, cu o valoare totală de aproape 1,5 miliarde euro, din care suma nerambursabilă solicitată pentru finanțarea proiectelor este de 942,12 milioane euro. S-au contractat și sunt în proces de contractare 106 cereri de finanțare, care au o valoare totală cumulată de peste 441 milioane euro, din care valoarea fondurilor europene nerambursabile este de peste 311 milioane euro. Celelalte aplicații sunt în proces de evaluare și selecție.

”Rolul nostru de Autoritate de Management a Programului ”Regiunea Centru” incumbă multe activități, pe lângă acțiunea vizibilă din cadrul a lansării apelurilor de proiecte și a contractării cererilor de finanțare. După lansarea efectivă a Programului, în ultimul trimestru al anului 2022, activitatea s-a axat pe sistemul de management și control, pe două direcții: crearea și dezvoltarea structurilor de management și control și crearea cadrului legal și procedural specific.

Această analiză periodică, pe care o realizăm cu membrii CDR Centru și cu principalii noștri parteneri din administrația publică locală, ne mobilizează în derularea tuturor acțiunilor pe care le desfășurăm în cursul unui an, în procesul de dezvoltare regională.

Am discutat și despre impactul avut în creșterea social-economică a celor șase județe din regiune, prin cele peste 3700 de proiecte pe care le-am gestionat în cursul celor peste două decenii și jumătate de existență a ADR Centru. În acest prim semestru al anului 2024 s-a clarificat cadrul în care vor evolua proiectele finanțate de noi în perioada 2014-2020 și am văzut, alături de beneficiarii de resurse nerambursabile, cum aceste investiții au schimbat în bine calitatea vieții unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni. Am putea face o paralelă, deoarece în întregul exercițiu 2014-2020 am avut contractate 1191 proiecte, cu o valoare totală cumulată de aproximativ 1,75 miliarde euro, iar acum sunt deja depuse aproximativ tot atâtea cereri de finanțare, în decurs de numai un an. Asta arată apetitul mare pentru atragerea de fonduri pentru dezvoltare.

Noi vom coordona atent procesul de absorbție a fondurilor europene, fără a omite sprijinul pe care îl putem oferi beneficiarilor de finanțare prin Programul Sănătate și Programul de Tranziție Justă – județul Mureș, pentru care avem calitatea de Organism Intermediar și prin care sunt disponibile, cumulat, resurse în valoare de peste 600 milioane euro, la nivelul Regiunii Centru”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul lucrărilor au fost abordate și procedurile aferente închiderii Programului Operațional Regional (POR/REGIO) 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru.

Din cele 1.191 contracte semnate în cadrul POR 2014-2020, 870 proiecte sunt finalizate și în curs de finalizare, la care se adaugă 80 de proiecte care vor fi etapizate, 71 în PR Centru, 7 în Programul Sănătate și 2 prin Programul Incluziune și Demnitate Socială. 163 de proiecte, al căror necesar de finanțare este de aproximativ 147 milioane euro, încadrate ca nefinalizate și nefuncționale, vor fi definitivate din resurse atrase direct de beneficiari, fără aportul fondurilor nerambursabile. 7% din numărul total de contracte au fost reziliate din cauza incapacității beneficiarilor de a realiza obiectivele stabilite, bugetul acestora fiind mai mic de 3% din valoarea totală a proiectelor contractate. Valoarea solicitată la decontare – din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, în cadrul POR 2014-2020, în Regiunea Centru, la data de 01 iulie 2024 – este de 1,065 miliarde euro, ceea ce reprezintă 139% din alocarea regională.

În cadrul reuniunii de la Brașov au fost adoptate de către membrii CDR Centru hotărâri referitoare la aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională CENTRU, conform prevederilor Legii nr 315/2004, actualizată în primăvara acestui an; la actualizarea Statutului Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, și a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. S-au aprobat și proiectele de hotărâre privind aprobarea participării ADR Centru ca partener în proiectele MAGNET (Consolidarea hub-urilor regionale și locale pentru atragerea și reținere talentelor și investițiilor) și PRHyUS (Promovarea utilizării hidrogenului regenerabil pentru o Europă mai Sustenabilă și Verde).

Răspunde