Termen prelungit © Palatul Brukenthal Avrig

Termen prelungit

Consiliul Județean Sibiu anunță prelungirea perioadei în care se pot solicita fonduri pentru refacerea monumentelor istorice. Suma alocată pentru Agenda pentru monumente se ridică la 200.000 lei.

14 iunie este noul termen până la care se pot depune cereri de finanțare pentru lucrări de protejare a monumentelor istorice de pe raza administrativ-teritorială a județului Sibiu, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

Sunt eligibile pentru obținerea de fonduri nerambursabile din bugetul local al județului Sibiu lucrări de: întreținere, reparații, conservare, consolidare, restaurare, punerea în valoare a monumentelor, elaborarea documentațiilor tehnice.

În 2023, cu banii alocați de către Consiliul Județean Sibiu prin Agenda pentru monumente, a fost reabilitat sediul Ordinului Arhitecților filiala Sibiu-Vâlcea, de pe strada Mitropoliei nr. 17.

Față de sesiunea trecută, valoarea bugetului a fost dublată, ajungând la 200.000 lei.

Cei interesați să aplice pentru obținerea de finanțări pot obține informații suplimentare pe site-ul forului județean.

Răspunde