Sfinţi şi icoane – calen’Dar de colecţie: Joia Mare – dragoste şi jertfă; Vinerea Mare – tăcere şi rugăciune

Sfinţi şi icoane – calen’Dar de colecţie: Joia Mare – dragoste şi jertfă; Vinerea Mare – tăcere şi rugăciune

Săptămâna Mare este asemenea veşmântului cu maforiom negru purtat de Maica Domnului, trist şi îndoliat, dar cu interiorul luminos ca o grădină înflorită în rugăciune!

Pe urmele lăsate de piroanele Crucii, trăim şi re-trăim noduri-aurii din Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos.
Primul nod auriu: Mântuitorul, legându-Se cu un ştergar a spălat picioarele ucenicilor,
îndemnându-ne la smerenie şi la dragostea jertfelnică.
Al doilea nod auriu: Cina cea de Taină – Mântuitorul Iisus Hristos Dăruindu-Se pe Sine ucenicilor şi nouă tuturor. Atunci s-a născut Sfânta Împărtăşanie, Liturghia şi Preoţia.
Al treilea nod auriu: Rugăciunea Domnului în Grădina Ghetsimani, îndemnându-ne la rugăciune continuă şi smerenie.
Al patrulea nod auriu: Începutul Patimilor Mântuitorului prin vinderea şi trădarea lui Iuda.
Joia Mare este o mărturisire sensibilă şi un pomelnic de semne şi simboluri scris pe ouăle roşii. Osteneala şi truda de-a încondeia, de a desena şi de a scrie cu ceară este o adevărată şi frumoasă nevoinţă în vremea Săptămânii Mari. Crucea, mănăstirea, cărarea rătăcită, soarele, floarea Paştelui…sunt noduri aurii pe alb-roşu-negru… Cu linii firave şi puternice pe oul încondeiat se povesteşte veşnicia…
Vinerea Mare este cea mai mare zi de doliu. Se ține post negru, în amintirea Patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Seara se cântă Prohodul Domnului şi se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf. Epitaful reprezintă Trupul Mântuitorului Iisus Hristos, coborât de pe Cruce şi învăluit în giulgiul, purtat pe braţe de preoţi şi de credincioşi. Adeseori în Vinerea Mare plouă, Cerul şi oamenii plâng. Este o zi tristă de tăcere şi rugăciune.
Aşteptăm cu inimile doritoare Duminica Învierii… Firul de auriu brodat pe alb-negru…


Ada Maria Popa, muzeograf Muzeul ASTRA

Răspunde