O nouă creșă și grădiniță în Sibiu, la Școala Gimnazială nr. 12, prin fonduri europene

O nouă creșă și grădiniță în Sibiu, la Școala Gimnazială nr. 12, prin fonduri europene

Un nou contract de finanțare semnat în cadrul Programului „Regiunea Centru” susține o nouă investiție în învățământul antepreșcolar și preșcolar din municipiul Sibiu. Este vorba despre o construcție nouă arondată Școlii Gimnaziale nr. 12, care oferă servicii educaționale de învăţământ primar și gimnazial în zona Piața Cluj, urmând a oferi și servicii educaționale timpurii. Acestea vor fi disponibile după construirea unei noi creșe și grădinițe cu o capacitate de 90 de locuri, prioritate având copiii din grupuri sau comunități defavorizate, printr-un proiect european în valoare totală de peste 5 milioane euro.

În cadrul prezentului proiect se propune construirea unei noi creșe și grădinițe pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor cu vârste între 0-6 ani, care să corespundă cerințelor actuale de educație și dezvoltare, în suprafață construită de 632 mp și suprafață construită desfășurată de 1.649 mp, cu regim de înălțime S+P+E, având o capacitate maximă a sălilor de grupă de 90 copii. Este vorba de utilizarea unui teren cu latura lungă la str. Timișoara și cu latura nord-estică la Piața Cluj. La nivel funcțional se vor regăsi spații de îngrijire, educație și odihnă pentru copii (6 săli de grupă, din care 3 pentru creșă și 3 săli pentru grădiniță), spații pentru acordarea îngrijirii medicale, spații comune de primire, discuții și circulație, 2 spații multifuncționale și 2 administrative, spații tehnice, de depozitare, pregătire a hranei și curățenie.

Simion Cretu, director general ADR Centru: ”După aderarea la Uniunea Europeană, municipiul Sibiu a atras resurse importante pentru dezvoltare din fonduri europene, iar acest lucru a făcut să devină unul dintre cele mai căutate orașe din Transilvania și din întreaga țară. Cele mai multe investiții s-au concentrat pe coridoarele de transport și pe îmbunătățirea sistemului de mobilitate urbană, dar edilii investesc și în domeniul educației, prin reabilitarea termică a mai multor unități educaționale, dar și prin construirea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică. La nivel regional avem contractate sau în curs de contractare, prin Programul „Regiunea Centru”, opt proiecte pe domeniul educațional, a căror valoare totală cumulată este de peste 20 milioane euro, mii de elevi urmând să beneficieze în maxim trei ani de beneficiile acestor investiții.”

În urma realizării investiției se vor asigura desfășurarea activității antepreșcolarilor, preșcolarilor și a întregului personal angajat, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de alarmare în caz de incendii, de igienă și de ergonomie în vigoare. Organizarea funcțională propusă creează condiții de îngrijire și educație adecvate în infrastructura de învățământ timpuriu nou creată, cu scopul de a contribui la creșterea accesului și a participării la un proces educațional timpuriu de calitate, modern și incluziv pentru 90 de copii, prioritate având cei din grupuri/comunități defavorizate, copiii de etnie romă și cei cu CES.

Tot în cadrul proiectului, este prevăzută instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, inclusiv utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea în noua clădire a unui consum de energie primară din surse regenerabile în valoare de peste 40%, din totalul energiei primare consumate de clădire și reducerea emisiilor specifice de gaze poluante.

Pe lângă construcția și dotarea noilor clădiri de învățământ, vor fi amenajate și spații verzi în suprafață de aproape 200 mp, din care 115 mp zonă recreațională verde, astfel încât să fie integrată zona verde în procesul educativ (activități de educație prin lucrări practice în natura, grădinărit, ateliere în aer liber etc.). De asemenea, se vor realiza investiții pentru împrejmuirea curții, realizarea iluminatului exterior și amenajarea de spații pietonale/carosabile în suprafață de peste 500 mp, precum și pentru amenajarea unui teren de joacă de aproape 100 mp care facilitează petrecerea  în aer liber a timpului copiilor, astfel încât să permită desfășurarea activităților de educație prin joacă, se precizează în cererea de finanțare implementată de Primăria Sibiu.

Răspunde