Muzeul Brukenthal cumpără artă contemporană

Muzeul Brukenthal cumpără artă contemporană

Ministerul Culturii acordă 500.000 lei pentru creşterea patrimoniului cultural administrat de Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu prin Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu.

„Sistemul de participare şi selecţie este acelaşi ca în sesiunile precedente ale Muzeului Naţional de Artă Contemporană (MNAC), care s-au dovedit a fi un succes incontestabil din toate punctele de vedere: claritate a criteriilor şi a modului de întocmire a dosarului, probitate şi transparenţă a selecţiei, realism al negocierilor, ducând la intrarea în colecţiile MNAC a unui număr total de 359 de lucrări.

Îi încurajăm pe membrii comunităţii artistice din România şi din diaspora să considere participarea la sesiunea de achiziţii opere de artă 2024”, transmit reprezentanții Muzeului Brukenthal.

Procedura se va derula în două faze distincte: selecţia competitivă, urmată de negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (procedură distinctă de atribuire) cu fiecare dintre câştigătorii selecţionaţi de Juriu.

Sesiunea de achiziţii de artă contemporană 2024 urmăreşte dezvoltarea colecţiei Muzeului de Artă Contemporană din Sibiu şi, prin aceasta, creşterea patrimoniului cultural al României. Achiziţiile vor constitui un stimulent pentru producţia artistică curentă, iar procedurile vor viza operele de artă originale, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere aparţinând atât artiştilor de referinţă ai istoriei recente, din România sau diaspora, cât şi tinerelor generaţii. Sunt de interes lucrări din toate mediile, care îndeplinesc criteriile formulate de specialiştii muzeului şi analizate de către membrii juriului, şi a căror stare de conservare şi rezistenţă în timp permit depozitarea, expunerea, recontextualizarea şi mobilitatea locală şi transnaţională.

Sesiunea de achiziţii 2024 este dedicată atât artiştilor originari din România, în viaţă, activi în ţară sau în diaspora, cât şi moştenitorilor de drept ai unor artişti contemporani originari din România care au activat în ţară sau în străinătate.

Sesiunea de achiziţii 2024 stă sub semnul consolidării instituţionale prin politicile de creştere, diversificare şi valorificare a colecţiilor. Muzeul contribuie astfel la cercetarea şi elaborarea istoriei artei contemporane din România, garantând publicurilor sale curente şi viitoare accesul la un ansamblu complex de fenomene reprezentative pentru cultura vizuală a secolului 21.

Pot participa artişti vizuali originari din România, activi pe scena de artă contemporană, în România sau în străinătate, indiferent de mediul în care lucrează; sau moştenitorii unor artişti decedaţi, originari din România, care au activat pe scena de artă contemporană locală şi internaţională, indiferent de mediul în care au lucrat – în baza actului de succesiune cuprinzând menţiuni exprese în privinţa dreptului de apartenenţă asupra lucrării/ lucrărilor ofertate la masa succesorală şi a dreptului de suită legat de acestea.

Lucrările propuse trebuie să reflecte în mod semnificativ practica autorilor acestora.

Răspunde