Județul Sibiu, implicat într-un proiect european de turism sustenabil

Județul Sibiu, implicat într-un proiect european de turism sustenabil

Consiliul Județean Sibiu participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Promotion of slow tourism for sustainable, local and regional economic development and well-being – SLOWDOWN” („Promovarea practicării unui turism durabil, pentru dezvoltarea economică responsabilă la nivel local și regional”), finanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2021 – 2027.

Partenerii proiectului sunt: European Grouping of Territorial CooperationIster-Granum – Ungaria (Magyarország); Autonomous Community of Region of Murcia – Spania; Amiens Metropole – Franța; Riga Planning Region – Lituania; Delta 2000 – Italia; Consiliul Județean Sibiu – România; University of Estearn Finland – Finlanda (Soumi); BIA Innovator Campus – Irlanda (Eire) și Galway County Council – Irlanda (Eire).

Proiectul urmărește promovarea turismului „lent”, responsabil, care va contribui la bunăstarea părților interesate și a turiștilor locali prin: dezvoltarea economiei locale, sprijinirea afacerilor durabile și a ocupării forței de muncă. În acest sens, proiectul se va axa pe îmbunătățirea politicilor, a strategiilor, pentru a facilita: realinierea potențialului specific fiecărei zone de la turismul rapid la turismul lent; atenuarea presiunii pe factorul de mediu, prin tranziția de la turismul de masă la activitățile recreative în natură și axate pe comunitățile locale; dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor pentru promovarea eficientă a turismului lent în rândul actorilor din turism; consolidarea capacităților părților interesate din turism de a învăța și de a integra mai bine turismul lent.

Activitățile proiectului vor fi implementate pe parcursul a 4 ani. Faza principală, care va dura 3 ani, este dedicată învățării interregionale, prin schimbul de experiență și bune practici între partenerii de proiect, cum ar fi: organizarea de seminarii, ateliere de lucru, vizite la fața locului, schimburi de personal, demararea unor eventuale proiecte pilot. Cea de-a doua fază are în vedere monitorizarea timp de un an a efectelor îmbunătățirilor politicilor și obiectivelor specifice.

Obiectivele Consiliului Județean vizează dezvoltarea unui instrument de lucru în vederea promovării formelor de turism durabil, sustenabil, menite să ducă la dezvoltarea comunităților locale.
Astfel, se va realiza o hartă interactivă a rutelor ”verzi” din județ, cu includerea punctelor gastronomice locale, unde turiștii pot fi cazați și pot beneficia de alimentația specifică zonei, precum și cu indicarea punctelor de atracție din zonă și a evenimentelor care se desfășoară în diferite perioade ale anului.

Conceptul va fi conturat în cadrul întâlnirilor ce vor avea loc în cadrul proiectului, ocazii cu care toți partenerii vor împărtăși din propria experiență în domeniu, iar acesta va fi transpus în Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu 2030.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 2 milioane de euro, iar valoarea care revine Consiliului Județean în cadrul proiectului este de 219.000 de euro, la care se adaugă contribuția proprie în valoare de aproximativ 4.400 de euro.

Răspunde