La Sibiu, autoritățile publice locale din Regiunea Centru au analizat oportunitățile de dezvoltare pe baza programelor europene de finanțare nerambursabilă

La Sibiu, autoritățile publice locale din Regiunea Centru au analizat oportunitățile de dezvoltare pe baza programelor europene de finanțare nerambursabilă

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR Centru) din Regiunea Centru și invitații lor, alături de expertii Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în total peste 45 de reprezentanți au autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Centru, au participat, la Muzeul ASTRA, la o reuniune de lucru privind absorbția fondurilor europene pentru dezvoltare locală și regională.

În cadrul întâlnirii s-a pus mare accent pe accesarea fondurilor europene alocate prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, program pentru care ADR Centru are rol de Autoritate de Management, în corelare cu demersurile realizate pentru finalizarea sau etapizarea proiectelor de dezvoltare finanțate în perioada precedentă din resurse nerambursabile. 

Ședinta a avut loc la sala de conferințe a Centrului ASTRA pentru Patrimoniu de la Complexul Național Muzeal ASTRA, fiind prezenți presedintii Consiliilor Județene Sibiu – Daniela Cîmpean, Alba – Ion Dumitrel (președinte în exercițiu al CDR Centru), Brașov – Șerban Constantin Todorică; prefecții județelor Sibiu – Mircea Dorin Crețu, Alba – Nicolae Albu și Covasna – Ráduly István, Astrid Cora Fodor – primarul municipiului Sibiu, Jákab István Bárná – vicepreședintele CJ Covasna, alături de reprezentanții desemnați ai orașelor și comunelor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Una dintre cele mai importante analize în cadrul întâlnirii a pornit de la prezentarea publică a raportului de activitate al ADR Centru pe anul precedent, alături de rapoartele de activitate ale Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Centru și cel privind implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3) Centru 2021–2027. Astfel, s-a discutat punctual despre stadiul de implementare și posibilitățile de finalizare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional (POR/REGIO) 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru. În baza acestor informatii, a fost discutat stadiul implementării Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, pentru care ADR Centru are rol de Autoritate de Management.

În cadrul întâlnirii de la Sibiu, membrii CDR Centru au avizat, în unanimitate, Convenția de finanțare pentru transferul fondurilor asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, care va susține activitatea ADR Centru pentru PR Centru și Acordul de grant specific pentru 2024 pentru activitatea EUROPE DIRECT Regiunea Centru, fiind susținute si doua informări specifice, una referitoare la stadiul implementării Programului Tranziție Justă 2021-2027 în Regiunea Centru, iar a doua referitoare la modul cum a fost derulată la nivel regional Strategia de Comunicare a ADR Centru, în paralel cu rezultatele obținute în activitățile de comunicare desfășurate în anul precedent.

Răspunde