Alo, Consiliul Județean?

Alo, Consiliul Județean?

Sediul Consiliului Județean Sibiu, de pe strada General Magheru, nr. 14, se află în plin proces de reabilitare și consolidare, iar lucrările au impus mutarea angajaților în spații de lucru temporare de pe strada General Dragalina și la Biblioteca Județeană Astra.

În perioada lucrărilor, cetățenii au la dispoziție următoarele coordonate de contact:

0269/217733 pentru sediul de pe strada General Dragalina, nr. 1 A, unde își desfășoară activitatea:

 • Conducerea instituțieipreședintă și secretarul general al județului interior 109
 • Conducerea instituției – vicepreședinți – int. 118
 • Consilieri președintă/vicepreședinți – 156
 • Direcția Economică – int. 117
 • Serviciul Financiar Contabilitate – int. 103, 107
 • Serviciul Administrare Buget – int. 138
 • Serviciul Administrativ, PSI – int. 150, 145 și 127
 • Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – int. 158
 • Serviciul Administrație Publică Locală și Coordonare Spitale – int. 101, 106
 • Serviciul Informatică – 112

Pentru a lua legătura cu Direcția Arhitect Șef, respectiv cu Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Mediu și compartimentele Autorizări, Control în domeniul Construcțiilor și Ghișeu Unic, precum și Dezvoltare Durabilă, care își desfășoară activitatea la sediul Bibliotecii Județene Astra, corpul B, sunt puse la dispoziție următoarele numere de mobil:

 • 0767059820 pentru informații privind certificatele de urbanism
 • 0786033753 pentru informații referitoare la autorizații de construire
 • 0785031507, pentru Sibiu Business Agency, CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism) și alte informații din domeniul urbanismului

0269/250051 pentru sediul de pe strada General Magheru, nr.14, corpul B, unde funcționează:

 • Centrul de Informații pentru Cetățeni – interior 137
 • Direcția Tehnică, Investiții și Patrimoniu
  • Serviciul Patrimoniu și Investiții – int. 122, 126
 • Serviciul Achiziții – int. 190, 191
 • Autorizări Transporturi și Monitorizare Servicii Publice – int. 123, 125
 • Direcția Strategii, Proiecte:
 • Serviciul Managementul Proiectelor – int. 131, 102
 • Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială – int. 128, 135
 • Serviciul Informatică – 112

Răspunde