Tot ce trebuie să știți despre Declarația Unică 2024

Tot ce trebuie să știți despre Declarația Unică 2024

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii că pot depune declaraţia unică (formular 212) pentru declararea/definitivarea veniturilor realizate în anul 2023, impozitului aferent acestora şi, după caz, a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2023 (în Capitolul I), precum şi pentru estimarea veniturilor pe care le vor realiza în anul 2024, a impozitului aferent acestora şi, în funcţie de nivelul veniturilor, a contribuţiilor sociale datorate sau pentru care optează în anul 2024 (în Capitolul II).

Termenul legal de depunere a declaraţiei unice este 25 mai 2024 care, împlinindu-se într-o zi nelucrătoare, se prelungeşte până la data de 27 mai 2024.

Ca urmare a recentelor modificări legislative:

❖ persoanele fizice care au chiriaşi persoane juridice sau alte entităţi care conduc evidenţă contabilă nu mai au obligaţia, începând cu anul 2024, să depună declaraţia unică, impozitul fiind reţinut la sursă şi declarat de către aceşti chiriaşi;

❖ persoanele fizice care obţin venituri din chirii nu mai au posibilitatea să opteze în anul 2024 pentru evidenţa veniturilor şi cheltuielilor în sistem real. Aceştia determină venitul net anual prin scăderea din venitul brut anual (reprezentat de chiria anuală conform contractului) a unei cote forfetare de cheltuieli de 20%;

❖ persoanele fizice care la sfârşitul anului 2023 au în derulare mai mult de 5 contracte de închiriere nu mai au obligaţia evidenţierii veniturilor şi cheltuielilor în sistem real, aceste persoane fiind obligate să determine venitul net anual aferent fiecărui contract pe baza cotelor forfetare de cheltuieli de 20%;

❖ persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente vor datora, pentru anul 2024, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10% din venitul net anual realizat, cu excepţiile prevăzute de lege. CASS se va putea deduce din venitul net anual, pentru stabilirea venitului impozabil.

❖ persoanele care obţin venituri impuse în sistem real din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, precum şi câştiguri din investiţii care se declară în declaraţia unică şi venituri din străinătate de natura celor enumerate, inclusiv pensii din străinătate, pot direcţiona, prin completarea declaraţiei unice, până la 3,5% din impozitul datorat către entităţile non profit/unităţile de cult din impozitul aferent veniturilor obţinute în anul 2023 (începând cu veniturile anului 2024 nu mai există această posibilitate decât pentru cei care obţin venituri salariale).

Declaraţia unică se poate depune:

• prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:

  • prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual”, accesând website-ul www.anaf.ro, secţiunea „Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF”;

  • prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;

• în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă cu confirmare de primire.

„Recomandăm depunerea Declaraţiei unice (formular 212) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, modalitate care permite depunerea declaraţiei la orice oră şi zi a săptămânii, evitarea deplasării şi aglomeraţiei de la ghişeu şi primirea unui feed-back rapid cu privire la validitatea declaraţiei”, au mai precizat reprezentanții ANAF.

Răspunde