Tichetele sociale se acordă și în 2024

Tichetele sociale se acordă și în 2024

Tichetele sociale pe suport electronic, în valoare de 250 lei, un sprijin financiar pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau mese calde, se acordă în continuare categoriilor de persoane defavorizate, eligibile în program, conform Hotărârii Guvernului nr.70/2024 care reglementează acordarea în continuare a acestor tichete, o dată la două luni, pentru a compensa o parte din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, informează Primăria Sibiu.

Condițiile de acordare și categoriile de beneficiari rămân neschimbate, modificările fiind legate de valoarea plafoanelor de acordare, care au crescut ușor.

Sumele acordate se pot utiliza doar pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde, numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului, în perioada de valabilitate a acestor tichete.

Tichetele sociale pe suport electronic se transmit prin poștă, la domiciliul beneficiarilor. Excepție fac persoanele fără adăpost, Primăria urmând să se ocupe de distribuirea directă către acestea.

Următoarele categorii de persoane pot beneficia de tichete sociale, dacă depun o cerere și o declarație pe propria răspundere:

Formularele trebuie depuse o singură dată, până la data de 30 a fiecărei luni, astfel:

  • în format electronic, pe adresa de e-mail minim@sibiu.ro sau
  • fizic, la ghișeul Direcției de Asistență Socială, de pe bulevardul Victoriei nr.1-3, la cam. S.2, de luni până joi, între orele 8.00-15.00, iar vineri în intervalul orar 8.00-12.00.

Pot beneficia de aceste tichete și persoanele aflate în evidențele Casei Județene de Pensii Sibiu și ale Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. Pentru acestea nu sunt necesare demersuri din partea beneficiarilor, fiind înscriși automat în program. În acest caz sunt incluși:

  • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
  • persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, conform legii.

Răspunde