Sfinţi şi icoane. calen’Dar de colecţie: 25 Martie, BunaVestire – Lumină înflorită… DIGITAL CAMERA

Sfinţi şi icoane. calen’Dar de colecţie: 25 Martie, BunaVestire – Lumină înflorită…

BunaVestire este cea dintâi mare sărbătoare a primăverii, când primim bucuria luminii înflorite a Adumbririi Duhului Sfânt şi a Zămislirii Domnului Iisus Hristos.
Arhanghelul Gavriil dăruieşte crinul cel Alb al BuneiVestiri, pogorându-se tainic pe mănunchi de raze luminoase. Este mult-aşteptata Întrupare şi mult-dorita făgăduinţă a mântuirii.
Cu ocazia acestei minunate sărbători, am ales să vă dăruim înspre vizionare o icoană de o frumuseţe remarcabilă, una dintre cele mai dragi bijuterii ale colecţiei muzeului. Icoana aleasă este atribuită lui Savu Moga, fiind datată 1874.
Bogăţia detaliilor decoratic-scenografice, armonia desenului, compoziţia echilibrată, fineţea trăsăturilor chipurilor sunt doar câteva linii dezvăluitoare ale tematicii iconografice luminoase a BuneiVestiri.
Cromatica este suavă şi pătrunzător de vie, culorile întrepătrându-se cu blândeţe. Delicateţea îngerească a Arhanghelului Gavriil şi smerenia Maicii Domnului primind Taina, dăruiesc icoanei o preţioasă lumină.
Ivoriul veşmântului Maicii Domnului se completează cu albul luminos al Arhanghelului Gavriil. Aripile bronzii sunt veşmântul cald de Zbor.
Fereastra echinocţiului s-a deschis, Aerul pătrunde cald, mângâietor şi pur, primăvara izvorăşte… Pământul este binecuvântat, renăscând, iar rândunelele se întorc printre pagini, Iarba înlăcrimează verde-duios în primul cântec al cucului. Este prima dezlegare la peşte, cea de-a doua în Duminica Floriilor. Zorii primăverii se înveşmântă în curăţenia sfinţitoare… Se presară firimituri de pâine şi fire de sare pentru Îngerii Păzitori, pe pridvorul de cântec al inimilor.
Îmbrăţişăm cu toată inima dragostea Mamei şi păstrăm candela mereu aprinsă la icoana Maicii Domnului, dulce-mireasmă a BuneiVestiri!


Ada Popa, muzeograf Muzeul ASTRA

Răspunde