Bilanțul lui Sorin Radu: ULBS și-a consolidat poziția în plan național și în comunitatea locală

Bilanțul lui Sorin Radu: ULBS și-a consolidat poziția în plan național și în comunitatea locală

Început cu restricții și limitări, din cauza pandemiei, mandatul lui Sorin Radu la conducerea Universității „Lucian Blaga” se încheie „fără restricții, cu realizări”, a spus astăzi rectorul, într-o conferință de presă privind starea universității în perioada 2023-2024.

În ceea ce privește planurile de viitor, Sorin Radu a vorbit în premieră despre implementarea primului proiect-cheie al noului mandat, respectiv construirea campusului integrat pentru învățământul în sistem dual, al cărui contract de finanțare se va semna mâine, la Sibiu.

Prof.univ.dr. Sorin Radu a prezentat raportul anului universitar 2023-2024, dar a făcut și o sinteză a mandatului care tocmai s-a încheiat.

Potrivit acestuia, principalele direcții ale mandatului 2020-2024 au vizat internaționalizarea, atragerea de fonduri spre cercetare, accelerarea procesului de digitalizare, acreditarea de noi programe de studiu și de doctorat, investițiile în infrastructură, dar și recunoașterea rolului universității sibiene în plan local, național și european, atât prin parteneriatele încheiate, cât și prin pozițiile câștigate în rankingurile internaționale.

Rectorul ULBS a vorbit despre digitalizare în contextul sesiunii de admitere, amintind că acest proces este unul online și tot aici a menționat și proiectul TRANDISMART (centrul de simulare în medicină, crearea centrului integrat de date). În ceea ce privește structurile educaționale suport dezvoltate pentru comunitatea celor 15.000 de studenți ai ULBS, au fost enumerate centrele SmartHub, D-School, EduHub. În acest context au fost amintite și investițiile în infrastructură destinate studenților, respectiv reabilitarea căminelor studențești 6 și 7. În mandatul care tocmai s-a încheiat, universitatea și-a concentrat eforturile spre creșterea calității condițiilor de cazare și masă, dar și spre deschiderea de noi perspective academice, ca urmare a intrării în Alianța FORTHEM și a creșterii numărului de mobilități și schimburi de experiență pentru studenți. Investiția în modernizarea și extinderea fermei didactice de la Rusciori și extinderea infrastructurii educaționale destinate Facutății de Litere și Arte de pe strada Banatului, prin accesarea de fonduri europene, au fost alte obiective atinse în mandatul care tocmai s-a încheiat.

„ULBS a câștigat și implementat proiecte de infrastructură importante, unele sunt în derulare și de importanță majoră pentru comunitate (dacă mă gândesc la campusul pentru învățământ dual). Universitatea a câștigat proiecte de cercetare pe toate liniile de finanțare deschise la competițiile naționale și pe linii esențiale de finanțare europeană, precum Horizon Europe, și a accesat cu succes, contractând proiecte la aproape toate competițiile deschise pe PNRR, atingând rezultate cu totul remarcabile la Investiția I8, unde a ocupat locul 6 la nivel național ca număr de proiecte câștigate și contractate.
În ceea ce privește calitatea educației și a activității didactice, ULBS a fost reconfirmată de ARACIS ca universitate cu grad de încredere ridicat, iar studiile doctorale au fost acreditate de aceeași agenție națională de evaluare, IOSUD adăugând încă un domeniu acreditat față de cele 15 existente.
Universitatea și-a consolidat poziția în plan național și în comunitatea locală, afirmându-se ca un partener al autorităților locale și al mediului de afaceri sibian, devenind acel agent al schimbării care va contribui la modelarea dinamicii sociale și economice a Sibiului, dezvoltând infrastructura și generând noi oportunități pentru tineri. Mai mult, ne-am asumat rolul de facilitator pentru dezvoltarea sportului pentru copii, a juniorilor și al celui de performanță prin preluarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu și a echipei fanion a Sibiului – BC CSU Sibiu.
La nivel național, ULBS a fost acceptată ca membru cu drepturi depline în Consorțiul Universitaria, cel mai vechi și prestigios consorțiu universitar din România. Nu în ultimul rând, parteneriatele strategice încheiate cu Universitatea ‘Babeș-Bolyai’ și Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Iuliu Hațieganu’ din Cluj-Napoca vor crea oportunități de colaborare diverse și vor da o altă dimensiune proiectelor de cercetare viitoare.
Studenții au fost prezenți în toate aceste dimensiuni ale dezvoltării universității și tot pentru ei am modernizat spațiile de cazare și am crescut calitatea meniului la cantină, dar mai ales am dezvoltat structurile existente (EduHub, D-School) și am creat altele noi, precum SmartHub – un loc de întâlnire al asociațiilor studențești, al studenților care au nevoie de consiliere psihologică sau care sunt preocupați de consilierea în cariera vocațională și, nu în ultimul rând, un punct de sprijin al tinerilor care caută repere de orientare în ceea ce numim deseori ‘Sibiul Universitar’. Oportunitățile de mobilitate academică internațională dedicate studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ au crescut considerabil, universitatea obținând finanțării record față de anii precedenți.
Recunoașterea internațională a ULBS o putem măsura prin accederea în peste 10 ranking-uri, pe locuri onorabile, mai important între primele universități din România, dar mai ales prin acceptarea universității în alianța universităților europene FORTHEM, alături de universități prestigioase. Prezența ULBS în această alianță reprezintă un succes care ne-a propulsat în liga europeană a dezvoltării de proiecte colaborative cu echipe internaționale, lărgind perspectiva experienței de cercetare pentru cadrele didactice și studenți”, a declarat Sorin Radu.

Rectorul ULBS a amintit și despre accesarea liniilor de finanțare destinate cercetării prin PNRR și prin programul Horizon Europe, care au deschis proiecte fără precedent pentru universitatea sibiană.

Răspunde