Milioane de euro pentru dezvoltarea orașelor

Milioane de euro pentru dezvoltarea orașelor

Aproape 20 milioane euro vor putea fi solicitate, începând cu ultima zi a lunii februarie, în cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, de cele 37 de orașe din județele Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș pentru proiecte de dezvoltare urbană integrată care trebuie să asigure creșterea, în ansamblu, a atractivității Regiunii Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru publică apelul de proiecte pentru dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru, cu finanțare din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Bugetul total alocat este de peste 20 milioane euro, din care resursele nerambursabile care pot fi atrase din Fondul European de Dezvoltare Regională se cifrează la peste 19 milioane euro. Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, până la data de 28 februarie 2025. Cererile de finanțare depuse trebuie să asigure creșterea, în ansamblu, a atractivității Regiunii, prin promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, inclusiv creșterea securității în zonele urbane. Selectarea proiectelor se va face din perspectiva includerii lor în SIDU, iar proiectele finanțate trebuie să demonstreze abordarea integrată a investițiilor pentru dezvoltare.

”Arealul urban este în plin proces de dezvoltare, datorită oportunităților socio-economice mai mari și a serviciilor mai bune oferite într-un oraș față de zona rurală, dar și din cauza fenomenului migrației de la sat la oraș, care este completat de revenirea în țară a cetățenilor români care se așteaptă să găsească în zonele urbane aceleași facilități ca în Vestul Europei. Concentrarea populației permite generarea de economii în furnizarea de servicii publice și private, precum și dezvoltarea ecosistemelor economice care asigură creșterea calității vieții.

Astfel, prin Programul ”Regiunea Centru”, în cadrul acestui apel de proiecte, finanțăm investiții în localități clasificate la nivel de oraș, prin care se vor regenera spațiilor publice, inclusiv pentru asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric și a infrastructurii din domeniul cultural, precum și pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de turism.

Este important faptul că edilii pot crea parteneriate cu județele, cu alte entități administrative de tip orașe sau comune din zona funcțională urbană, cu unități de cult din cadrul cultelor recunoscute în România sau cu organizații neguvernamentale, cu care vor dezvolta în comun proiectele pentru comunitatea locală”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk oferă gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererilor de finanțare, putând fi contactați la e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau prin completarea formularului de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

Răspunde