Sfinţi şi icoane – calen’Dar de colecţie: Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan

Sfinţi şi icoane – calen’Dar de colecţie: Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan

În 30 ianuarie, prăznuim Sfinții Trei Ierarhi.
Vasile cel Mare din Cezareea,
Grigorie Teologul de Dumnezeu-Cuvântătorul din Nazianz
şi Sfântul Ioan Gură-de-Aur
sunt vrednici apărători ai dreptei credinţe şi ai unităţii Bisericii,
mari dascăli – trăitori şi dăruitori de înţelepciune.
Întreaga lor viaţă a fost dedicată Bisericii, Sfintelor Liturghii şi oamenilor.
Este sărbătorită intrarea creştinilor în biserică.
Pe cerul înstelat,
găsim grupul de stele – Cei Trei Crai sau Craii de la Răsărit,
amintindu-ne de Sfinţii Trei Ierarhi.
În această zi sunt ajutați văduvele şi copiii săraci, care doresc să devină preoți.
Se povesteşte că pe sub zăpezi încolţeşte grâul.
Este una dintre sărbătorile primite în dar
asemenea unei împăcări, unei reconcilieri.
Pacea să se aştearnă cald, duios şi blând ca o ninsoare albă…


Ada Maria Popa, muzeograf Muzeul ASTRA

Răspunde