Ziua de Sf. Nicolae în Sibiu

Ziua de Sf. Nicolae în Sibiu

Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului (1920-1955) era marele sărbătorit al zilei de Sfântul Nicolae, acum 90 de ani, la Sibiu. Ziarul „Telegraful Român” din 9 decembrie 1933 descrie pe larg cum a fost omagiat ierarhul de către preoți și studenții teologi, dar mai ales de către notabilitățile orașului.

Redăm mai jos relatarea din „Telegraful Român”:

Ziua de Sf. Nicolae în Sibiu

Praznicul Sfântului marelui ierarh Nicolae s’a ţinut, în centrul Arhiepiscopiei, cu multă cucernicie şi obişnuită solemnitate.

Omagiul clericilor

În preseara zilei, studenţii Academiei teologice s’au prezentat la I.P. Sa cu corul executând câteva bucăţi religioase sub conducerea părintelui profesor Nic. Topolog.
În numele studenţilor stud. Vasile Coman exprimă înaltului ierarh sentimentele de recunoştinţă şi de omagiu ce le păstrează studenţii faţă de Păstorul lor sufletesc.
I.P.S. Sa mulţumeşte pentru călduroasa manifestare. Arată clericilor că astăzi, mai mult ca oricând, lumea face apel la lumina bisericii, motiv din care îndeamnă pe toţi studenţii la o cultură cât mai temeinică creştină.

Serviciul divin

Sfânta Liturghie a fost celebrată în catedrală de P. S. Sa arhiereul Vasile, cu mare asistenţă, iar răspunsurile liturgice le-a dat corul mixt al catedralei, sub conducerea prof. T. Popovici.
La priceasnă părintele Gh. Secaş, în predica rostită, a făcut succintă caracterizare a vieţii şi faptelor marelui ierarh Nicolae dela Mira Lichiei.
La finea Sfintei Liturghii P.S. arhiereu Vasile a rostit rugăciune de mulţumită şi cerere către cel Atotputernic pentru îndelungă viaţă, pacea şi sănătatea I.P.S. Sale Arhiepiscopului şi Mitropolitului nostru Nicolae.

La reşedinţă

După terminarea serviciului divin s’au prezentat la reşedinţă, în frunte cu P.S. Sa arhiereul Vasile, consilierii arhiepiscopeşti şi mitropolitani, profesorii Academiei teologice, profesorii şi profesoarele şcoalei normale „Andrei Şaguna“, şi ai celorlalte institute de învăţământ, şefii autorităţilor civile şi militare. In numele garnizoanei din Sibiu,
în absenţa dlui general de Corp din localitate, a prezentat urările armatei dl general Orescovici, însoţit de mai mulţi ofiţeri superiori; comitetul central al Asociaţiunii reprezentat prin domnii Dr. Gh. Preda, Dr. Ilie Beu, S. Ţeposu şi Dr. Ionaş; justiţia în frunte cu prim preşedintele Tribunalului Chirion Bânda, prim procurorul Piso şi judecătorul Visarion Pop; directorii institutului Albina I. Vătăşan şi C. Pop; comisia interimară a municipiului Sibiu în frunte cu dl primar Ovidiu Ivan şi dnii Dr. I. Maftei şi Dr. Gh. Bărbat, şi un mare număr de intelectuali mireni.
În numele asistenţii ia cuvântul P.S. Sa arhiereul Vasile aducând Înaltului Ierarh expresia celor mai călduroase simţeminte de alipire şi recunoştinţă pe care le arată toţi credincioşii faţă de Păstorul lor sufletesc. Nouă celor de faţă, mai favorizaţi de soartă, că ne putem înfăţişa la acest praznic înaintea I.P.S. Tale, ca purtători ai acestor loiale sentimente de alipire şi gratitudine ale tuturor categoriilor sociale de creştini ortodocşi, aducându-Ţi-le ca omagiu viu de ziua numelui, dă-ne voie să Te felicităm cu bătrâneasca, cu tradiţionala salutare bisericească: Întru mulţi ani Stăpâne!
Înalt P.S. Sa mulţumeşte pentru manifestarea sinceră de ataşament, şi, constatând îmbucurâtoarea apropiere a intelectualilor de biserica strămoşească, asigură pe toţi de tot devotamentul şi grija părintească ce li-o poartă. În slujba altarului Domnului toate puterile trebue să se unească, iar acest moment e încă o dovadă că sântem o turmă şi un păstor în slujba bisericii.
Felicitând pe toţi aceia cari poartă numele Nicolae, mulţumeşte încă odată celor prezenţi pentru călduroasele felicitări.”

Personalitate complexă

Născut într-o familie de preoți, Nicolae Bălan a dovedit un student eminent. După obținerea doctoratului în teologie la Cernăuți, vine la Sibiu în 1905, ca profesor la Seminarul Andreian, având în paralel și o bogată activitate publicistică. În noiembrie 1918, Consiliul Național Român din Transilvania l-a trimis la Iași, cu misiunea de a interveni pe lângă membrii Guvernului României pentru realizarea unității naționale. La 27 februarie 1920, Nicolae Bălan a fost ales și hirotonit mitropolit al Ardealului, întronizarea oficială având loc în ziua de 30 mai 1920, în Catedrala din Sibiu. În calitate de mitropolit, a contribuit substanțial la întocmirea statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, aprobat în anul 1925, și a apărat cu tărie autonomia Bisericii. La inițiativa sa, în 1921, Institutul Teologic din Sibiu este ridicat la rangul de Academie Teologică. Începând cu anul 1943, Academia Teologică din Sibiu va elibera diplome de licență, iar din 1948, a obținut gradul de universitate. În plus, el a înființat la Sibiu o școală normală de fete, o școală de cântăreți bisericești și un internat arhidiecezan, a construit un schit și un cămin de bătrâni, precum și paraclisul și biblioteca Academiei Teologice. În 1940, a protestat energic împotriva Dictatului de la Viena și s-a pronunțat ferm în vederea reîntregirii teritoriale naționale. De asemenea, a fost un ecumenist remarcabil și a avut un rol important în oprirea deportării evreilor. După ce a condus timp de 35 de ani Mitropolia Ortodoxă a Ardealului, Nicolae Bălan a decedat la 6 august 1955, în reședința mitropolitană de la Sibiu, apoi a fost înmormântat la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, ctitorie a sa. Totuși, în biografia sa apar și pagini controversate, precum simpatiile sale legionare, apoi colaborarea cu sovieticii și noile autorități după instaurarea comunismului.

Răspunde