Reparație istorică de Ziua Națională

Reparație istorică de Ziua Națională

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu anunță începerea procedurii de clasare a clădirii fostului sediu al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturilor românești din Ungaria.

Clădirea este situată pe pietonala Nicolae Bălcescu nr. 6, colț cu str. A.D. Xenopol nr. 1, iar în ciuda istoriei sale bogate, astăzi adăpostește un restaurant fast food.

„Pe actualul amplasament al clădirii, a funcționat inițial hanul ‘La sultanul turcilor’ (1555) care își va schimba denumirea în ‘La Steaua Albastră’ și, începând din anul 1772, va purta numele de ‘Împăratul Romanilor’, după ce aici a poposit împăratul habsburgic Iosif al II-lea.  Clădire de mare însemnătate pentru istoria poporului român, aceasta a găzduit între 9 decembrie 1918 și 18 aprilie 1919, sediul Consiliului Dirigent al Transilvaniei, care a fost guvernul provizoriu al acestei provincii, având atribuții legislative, executive și administrative limitate, organism care  a funcționat între 2 decembrie 1918 și 10 aprilie 1920. Dintre membrii de marcă ai Consiliului Dirigent, putem aminti pe Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod, Vasile Goldiș și Ștefan Cicio Pop, personalități ale istoriei românilor, care au avut roluri esențiale în pregătirea și realizarea Marii Uniri de la 1918. De altfel, Consiliul Dirigent al Transilvaniei a comunicat către guvernul de atunci, prin Vasile Goldiș către regale Ferdinand I,  Rezoluția votată de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, la data de 1 decembrie 1918, prin care Transilvania se unea cu Regatul României.

În acest context Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, consideră că începerea procedurii de clasare a clădirii amintite, care a obținut aprobarea în cadrul ședinței extraordinare a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, nr. 9 din 15 noiembrie 2023, este un act de cinstire a istoriei poporului român”, a spus directorul executiv dr. Ilie Dan Nanu.

Istoric

Clădirea a fost construită pentru Comandamentul corpului de armată (Korpskommando des 12. k. u. k. Armeekorps), care şi-a avut sediul aici între 1892-1918, potrivit patrimoniu.sibiu.ro. La  7 noiembrie 1918, Comandamentul se mută la Cluj, în clădire instalându-se Consiliul Dirigent al Transilvaniei care va funcţiona aici până în noiembrie 1919.

Pe lângă sediul Consiliului Dirigent, aici a mai funcţionat din 1918 redacţia Gazetei oficiale a Consiliului, Comanda Teritorială – secţia organizării 6-7, Şeful Serviciului de Organizare şi Secretariatul de Interne.

La 27 august 1937, imobilul a fost afectat de un incendiu.

Parterul spre Bălcescu a găzduit spaţii comerciale. Dintre acestea de amintit parfumeria lui Gustav Meltzer deschisă în mai 1896, cel mai important producător de parfumuri şi săpunuri din Sibiu.
În corpul spre str. Xenopol se deschide la 1 noiembrie 1945 Curtea Marţială a Garnizoanei Sibiu.

Răspunde