Tinerii din Sibiu vor educație audiovizuală în școli

Tinerii din Sibiu vor educație audiovizuală în școli

Asociația Bloc Zero lansează rezultatele unei cercetări de impact cu privire la oportunitatea introducerii educației audiovizuale la nivelul școlilor din România. Cercetarea a fost coordonată de sociologul Mădălina Muscă prin consultarea unui grup format din 350 elevi și 20 de profesori.

Cercetarea a avut ca obiect gradul de impact avut de activitățile de educație cinematografică și prin film cu caracter recurent realizate în cadrul programului multianual „KinoȘcoala – Program pilot de educație prin film”, organizat în parteneriat cu 11 licee răspândite la nivel național, cu co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național.

Eșantion consultat de sociologul Mădălina Muscă

Comisionată de Bloc Zero ca parte a programului KinoȘcoala, cercetarea coordonată de sociologul Mădălina Muscă a fost realizată în două etape prin consultarea celor 20 de profesori parteneri în program și a unui grup țintă de elevi compus din peste 350 de respondenți care au participat la activități de educație prin film la clasă în regim bi-lunar sub coordonarea profesorilor parteneri pe durata anului școlar 2022-2023. Profesorii și elevii participanți la cercetare provin din 11 licee din următoarele orașe: Bârlad, Bicaz, Brașov, București, Buzău, Deva, Găești, Iași, Piatra Neamț, Reșița, Sibiu.

Educația cinematografică în școli – de la atitudini și nevoi la impactul programului

Într-o primă fază, cercetarea a urmărit să determine atitudinile, percepțiile și nevoile celor două grupuri de participanți implicați în cadrul programului pilot legate de educația cinematografică, în timp ce a doua fază a evaluat impactul programului asupra elevilor participanți în ceea ce privește formarea de competențe audiovizuale, precum și nivelul de satisfacție al profesorilor implicați cu privire la metodologia și resursele educaționale propuse în cadrul programului.

Beneficiile programului KinȘcoala în rândul tinerilor

Rezultatele cercetării evidențiază importanța și impactul programului KinoȘcoala în dezvoltarea competențelor cinematografice și educaționale ale tinerilor participanți.

Răspunsurile la cercetare relevă că acest domeniu poate reprezenta nu doar o oportunitate pentru elevi de a înțelege mai bine arta cinematografică, ci și o modalitate de a-și dezvolta capacitatea de analiză critică, de exprimare creativă și de înțelegere a lumii din jur.

Conform cercetării, „în viziunea a 19 dintre cele 20 de cadre didactice participante, elevii au dobândit abilități solide în exprimarea ideilor, experiențelor și emoțiilor, utilizând diverse medii și forme de expresivitate, cum ar fi limbajul vizual și audio. Totodată, înțelegerea limbajului cinematografic și audiovizual este o competență la care programul KinoȘcoala a contribuit semnificativ în opinia a 90% dintre profesorii participanți”.

Datele colectate în rândul elevilor participanți în program arată că „majoritatea semnificativă a participanților văd educația cinematografică ca pe o componentă valoroasă și relevantă a curriculumului școlar, care poate aduce multiple beneficii atât în sfera academică, cât și în cea culturală și artistică”.

Stimularea încrederii în sine și dezvoltarea competențelor sociale și culturale

Mai mult, „aproximativ 83% dintre participanți au indicat că într-o mare și foarte mare măsură, această inițiativă i-a ajutat să-și manifeste o atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți, reprezentând un semn al stimulării încrederii în sine și a dezvoltării relaționale sănătoase. În același timp, peste 90% dintre respondenți au considerat că programul i-a ajutat să se dezvolte în ceea ce privește înțelegerea fenomenelor sociale și culturale.’ De asemenea, „mai mult de patru din zece participanți au observat că și-au dezvoltat abilități îmbunătățite de exprimare a ideilor, experiențelor și emoțiilor prin diverse medii și forme de expresivitate.”

Argument pentru introducerea educației cinematografice/audiovizuale în școlile din România

Într-un context în care literația audiovizuală se dovedește a fi esențială pentru buna navigare a unei lumi dominate de cultura imaginii, concluziile cercetării comisionate de Asociația Bloc Zero constituie un argument pentru necesitatea introducerii unor cursuri de educație cinematografică și/sau educație audiovizuală la nivelul școlilor din România, cu atât mai mult cu cât interesul din partea profesorilor și elevilor este unul extrem de crescut.

Rezultatele cercetării subliniază că „la finalul programului KinoȘcoala, toți cei 20 de profesori participanți în program au răspuns că și-ar dori să continue acest tip de activități, remarcând utilitatea acestora pentru elevi și importanța materiei pentru dezvoltarea unei game largi de competențe, atitudini și forme de cunoaștere”, iar 70% dintre participanți și-au exprimat interesul de iniția un astfel de curs opțional la nivelul școlilor în care predau.

Răspunde