Sibienii înscriși în programul Rabla Local sunt așteptați să depună documentele la Primărie

Sibienii înscriși în programul Rabla Local sunt așteptați să depună documentele la Primărie

Administrația Fondului de Mediu (AFM) a transmis Primăriei Sibiu lista persoanelor fizice care s-au înscris pe site-ul AFM în programul “Casarea autovehiculelor uzate”, cunoscut ca Rabla Local. Un număr de 649 de sibieni sunt incluși pe această listă.

Aceștia sunt așteptați în perioada 9-23 octombrie să depună documentele necesare încasării stimulentului de 3.000 de lei. Precizăm că pot primi acest stimulent doar cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: s-au înscris pe site-ul AFM, întrunesc condițiile  de eligibilitate menționate la art. 9 și 10 din Ghidul de finantare și își exprimă acordul privind participarea în Program, completând formularele disponibile pe portalul www.sibiu.ro, secțiunea Rabla Local de pe pagina principală, care va fi disponibilă începând de luni, 9 octombrie.

Cum se pot depune documentele?

 • Online, pe sibiu.ro , secțiunea Rabla Local de pe pagina principală (activă de luni, 9 octombrie SAU
 • Pe adresa de email pms@sibiu.ro atașând documentele necesare, inclusiv Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea SAU
 • Fizic, în format tipărit, la Centrul de Informații pentru Cetățeni, conform următorului program:
  • Luni și miercuri între orele 8.00 – 17.00
  • Marți și joi între orele 8.00 – 16.00
  • Vineri între orele 8.00 – 14:30

Ce documente trebuie să pregătiți și să depuneți?

 1. Copie după cartea de identitate a proprietarului mașinii sau împuternicitul acestuia prin procură notarială;
 2. Actele de înmatriculare ale autovehiculului – cartea tehnică și talonul
 3. Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu există datorii la bugetul de stat, respectiv eliberat de Administrația Finanțelor Publice
 4. Declarație pe propria răspundere atestând că persoana în cauză îndeplinește condițiile de la art. 9, lit. c, f, g din Ghid
 5. Acordul scris cu privire la participarea în program, pe formularul pe care îl găsiți încărcat în program
 6. Cazier judiciar care să ateste faptul că solicitantul de finanțare nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, eliberat de Poliția Română – original sau cazier judiciar digital ghiseul.ro sau https://hub.mai.gov.ro/
 7. Un extras de cont bancar, necesar pentru indicarea contului în care se va face ulterior plata stimulentului, dacă solicitantul îndeplinește criteriile.

După ce depuneți documentele:

 1. comisia constituită la nivelul Primăriei va verifica documentele depuse de cetățeni în perioada 25 octombrie – 15 noiembrie, fiind posibilă solicitarea de clarificări din partea cetățenilor;
 2. dacă îndepliniți criteriile din Ghidul AFM, veți fi invitat la sediul Primăriei Sibiu pentru a semna contractul de finanțare și veți prezenta originalul documentelor transmise online;
 3. va trebui să casați autovehiculul uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați;
 4. autovehiculul casat trebuie să fie radiat atât din circulație, cât și din evidența fiscală a municipiului;
 5. dovada radierii din circulație se depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Primăriei Sibiu, pe adresa de email pms@sibiu.ro sau pe online pe portal. Fără această dovadă nu se va putea face plata stimulentului de casare;
 6. Primăria Sibiu va vira cei 3.000 de lei, stimulentul de casare, în contul indicat pe extrasul de cont pe care l-ați depus.

Răspunde