Se prelungește termenul de depunere a documentelor pentru Rabla Local

Se prelungește termenul de depunere a documentelor pentru Rabla Local

Sibienii care s-au înscris pe site-ul Administrației Fondului de Mediu (AFM) pentru a putea participa la programul Rabla Local au fost invitați să depună dosarele la Primăria Sibiu în vederea obținerii stimulentului de 3.000 de lei. Până azi, doar 250 dintre cei 649 de sibieni de pe lista transmisă de AFM au depus documentele necesare, solicitate prin legislație, pentru a primi stimulentul.

În acest context, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Primăria Sibiu prelungește termenul de depunere a dosarelor până în 31 octombrie 2023 (inclusiv).

Cum se pot depune documentele?

 • Luni și miercuri între orele 8:00 – 17:00
 • Marți și joi între orele 8:00 – 16:00
 • Vineri între orele 8:00 – 14:30

Ce documente trebuie să pregătiți și să depuneți?

 1. Copie după cartea de identitate a proprietarului mașinii sau împuternicitul acestuia prin procură notarială;
 2. Actele de înmatriculare ale autovehiculului – cartea tehnică și talonul
 3. Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu există datorii la bugetul de stat, respectiv eliberat de Administrația Finanțelor Publice, cu sediul pe Calea Dumbrăvii nr. 17.
 4. Declarație pe propria răspundere atestând că persoana în cauză îndeplinește condițiile de la art. 9, lit. c, f, g din Ghid
 5. Acordul scris cu privire la participarea în program, pe formularul pe care îl găsiți încărcat în program.
 6. Cazier judiciar care să ateste faptul că solicitantul de finanțare nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, eliberat de Poliția Română – original sau cazier judiciar digital https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/ sau https://hub.mai.gov.ro/
 7. Un extras de cont bancar, necesar pentru indicarea contului în care se va face ulterior plata stimulentului, dacă solicitantul îndeplinește criteriile.

Care sunt pașii următori, după ce depuneți documentele:

 1. Comisia constituită la nivelul Primăriei Sibiu va verifica documentele depuse de cetățeni, fiind posibilă solicitarea de clarificări din partea cetățenilor;
 2. Dacă îndepliniți criteriile din Ghidul AFM, veți fi invitat la sediul Primăriei Sibiu a semna contractul de finanțare și veți prezenta originalul documentelor transmise online
 3. Va trebui să casați autovehiculul uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați
 4. Autovehiculul casat trebuie să fie radiat atât din circulație, cât și din evidența fiscală a municipiului  Sibiu.
 5. Dovada radierii din circulație se depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Primăriei sau pe adresa de email pms@sibiu.ro, ori online pe portal. Fără această dovadă nu se va putea face plata stimulentului de casare.
 6. Primăria Sibiu va vira cei 3.000 de lei, stimulentul de casare, în contul indicat pe extrasul de cont pe care l-ați depus.

Răspunde