Conferință dedicată medicinei integrative la Sibiu

Conferință dedicată medicinei integrative la Sibiu

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, prin secția Muzeul de Istorie Naturală și compartimentul Muzeul de Istorie a Farmaciei, în colaborare cu Societatea Română de Istoria Farmaciei (S.R.I.F) secția Sibiu, organizează conferința internațională „Medicina integrativă azi”.

Conferința se va desfășura online, pe 19 și 20 octombrie, în program fiind incluse comunicări științifice susținute de specialiști din România, Canada, Brazilia, India, Australia, SUA, Elveția, Algeria, Ungaria și Pakistan. Printre temele abordate amintim: „Medicina integrativă în Codexul Cruz-Badiano”, „Gălbenelele (Calendula officinalis) – o specie foarte valoroasă în fitoterapie și adaptabilă în multe domenii”, „Ameliorarea dezechilibrelor fizice, psihice şi emoționale cu remedii naturale”, „Importanța extractului din frunze de măslin în asigurarea protecției antioxidative și detoxifiere”, „Membrii farmaciști ai Societății Transilvane de Științe ale Naturii din Sibiu (Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt) între 1849 și 1861″, „Biocosmeticele sunt viitorul frumuseții naturale”, „Aplicații clinice potențiale pentru uleiurile esențiale cu proprietăți antiinfecțioase și neuroprotectoare”, „Evaluarea auriculoterapiei cu laser pentru tratamentul lipsei de miros și gust după infecția cu Covid-19”, „Homeopatie pentru ferme și grădini”, „Utilizarea veninului de albine în tratamentul unor forme de cancer”. De asemenea, în încheierea evenimentului va avea loc o masă rotundă virtuală despre rolul educației în medicina integrativă.

Comitetul de organizare este format din biologul Ana-Maria Păpureanu, din partea Muzeului Național Brukenthal, și conf.univ.dr. Ladislau Rosenberg, președintele SRIF Sibiu.


Programul conferinței online „Medicina Integrativă Azi”, 19-20 Octombrie, 2023, Sibiu
October 19

10 am
The official opening of the conference, attended by:
Deschiderea oficială a conferinței, la care participă:

 Biologist Ana-Maria PĂPUREANU
Brukenthal Național Museum, Sibiu (Romania)
 Prof. Dr. Farm. Adriana-Elena TĂEREL
University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila” Bucharest, president of the
Romanian Society for the History of Pharmacy (Romania)
 Prof.Dr.Farm. Felicia GLIGOR
University of Medicine ”Lucian Blaga” Sibiu, president of the College of Pharmacists
from Sibiu county and vice president of the College of Pharmacists from Romania.
 Dr.Ramona-Niculina JURCĂU
”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Vice-president
of the Romanian Society of Apitherapy, Phytotherapy, and Aromatherapy (S.R.A.F.A.),
Romania
 Conf. Dr. Farm. Ladislau ROSENBERG
President of the Romanian Society for the History of Pharmacy, Sibiu section

10.30 First session of scientific communications
Prima sesiune de comunicări științifice

Moderators:

Prof. Emeritus Dr. Mila EMERALD (Canada), Prof. Dr. Farm. Adriana-Elena TĂEREL
(Romania), biologist Ana-Maria PĂPUREANU , Conf.Dr.Farm. Ladislau ROSENBERG

10.30-11.00 Prof. Univ. Dr. Dana BARAN
”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania
Medicina integrativă în Codexul la Cruz-Badiano
Integrative medicine in the Cruz-Badiano Codex

11.00-11.30 Prof. Dr. Farm. Adriana-Elena TĂEREL
University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila” Bucharest, president of the
Romanian Pharmacy History Society, Romania
Practica terapiilor naturale reflactată în Colectia Muzeală a Facultății de Farmacie din
București si implicarea SRIF in valorificarea patrimoniului farmaceutic
The practice of natural therapies reflected in the Faculty of Pharmacy from Bucharest
Museum Collection and the involvement of SRIF in the development of the
pharmaceutical heritage

11.30-12.00 Prof. Univ. Dr. Marcel DUDA
University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania
Gălbenelele (Calendula officinalis)- o specie foarte valoroasă în fitoterapie și
adaptabilă în multe domenii
Marigolds (Calendula officinalis) – a very valuable species in Phytotherapy and
adaptable in many areas

12.00-12.30 Conf. Dr. Farm. Gabriela VLĂSCEANU1,2,3, Farm. Maria SULIMAN1,2,3, Farm. Marcela
TURCU1
1Romanian Society for the History of Pharmacy
2Association of Pharmacists Club from Bucharest
3Romanian Society for the History of Medicine
Ameliorarea dezechilibrelor fizice, psihice şi emoționale cu remedii naturale
Improvement of physical, mental and emotional imbalances with natural remedies

12.30-13.00 Dr. Ramona Niculina JURCĂU
”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Vice-president
of S.R.A.F.A., Romania
Importanța extractului din frunze de măslin în asigurarea protecției antioxidative și
detoxifiere
The importance of olive leaf extract in ensuring antioxidant protection and
detoxification

13.00-13.30 Farm. Silvia IONESCU, Conf. Dr. Farm. Ladislau ROSENBERG
Romanian Society for the History of Pharmacy, Romania
Balneoterapia, o metodă terapeutică milenară
Balneotherapy, a millennial therapeutic method

14.00-15.00
2-3 pm
Break

15.00-15.30 Ana-Maria PĂPUREANU
Brukenthal National Museum, Sibiu, Pharmacy History Museum department, Romania
Membrii farmaciști ai Societății Transilvane de Științe ale Naturii din Sibiu
(Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt) între 1849 și
1861
Pharmacists’ members of the Transylvanian Society for Natural Sciences in Sibiu
(Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt) between 1849
and 1861

15.30-16.00 Dr. Ștefan STÂNGACIU
Family Medicine Specialist, Licensed in Apitherapy, Phytotherapy, Aromatherapy and
Acupuncture, President of S.R.A.F.A., Romania
Ce-i trebuie unei celule pentru a fi fericită și Medicina Integrativă?
What does a cell need to be happy and Integrative Medicine?

16.00-16.30 Associate Professor Dr.Nita Sharma DAS
Lingaya’s Vidyapeeth University, Faridabad, Delhi, India
Biocosmeticele sunt viitorul frumuseții naturale
Biocosmetics are the future of Natural Beauty

16.30-17.00 Prof Emeritus.Dr.Mila EMERALD
Founder & CEO at PHYTOCEUTICALS International & NOVOTEK Global Solutions
Aplicații clinice potențiale pentru uleiurile esențiale cu proprietăți antiinfecțioase și
neuroprotectoare
Potential Clinical Applications for the Essential Oils with Anti-Infective and
Neuroprotective Properties

17.00-17.30 Lansarea proiectului AROMA & Sensorium
The launch of the AROMA & Sensorium project
Prof. Emeritus Dr. Mila EMERALD (Canada)
Conf. Dr. Farm. Ladislau ROSENBERG (Romania)

October 20 A doua sesiune de comunicări științifice
Second Session of Scientific Communications

Moderators: Dr.Parvin ZARRIN Ph.D. (Canada), biologist Ana-Maria PĂPUREANU, Conf. Dr. Farm.
Ladislau ROSENBERG

10.00-10.30 Drd.Sanober KAMAL
Lecturer at Jinnah University for Women, Karāchi, Pakistan
Cremă din plante și preparat din extract etanolic din flori de Tagetes erecta și
pericarpul exterior de Citrus sinensis aplicată locală împotriva psoriazisului
Herbal cream formulation and preparation from ethanolic extract of flowers of Tagetes
erecta and outer pericarp of Citrus sinensis for topical application against psoriasis

10.30-11.00 Biologist Sakina BENABDELKADER
Project manager
Proiectul Ibn ElBitar: Conservarea și valorificarea plantelor medicinale
Ibn ElBitar Project: Conservation and valorization of medicinal plants

11.00-11.30 Prof. Dr. Amanda Farage FRADE-BARROS
University of São Paulo, Brazil
Evaluarea auriculoterapiei cu laser pentru tratamentul lipsei de miros și gust după
infecția cu Covid-19
Evaluation of laser auriculotherapy for treatment of lack of smell and taste after Covid19 infection

11.30-12.00 Dr. Ferenc KARACSONY
Cannabinoid Medicine Foundation (Hungary)
Manifestare analogă a sistemului endocannabinoid
Analogous manifestation of the Endocannabinoid system

12.00-12.30 Dr. Faisal GIRACH
Bio Quantum Academy, Canada
Homeopatie pentru ferme și grădini
Homeopathy for farms and gardens

12.30-13 Dr. Bridget GOODWIN
President of the Australian Apitherapy Association
Utilizarea veninului de albine în tratamentul unor forme de cancer
The use of bee venom in the treatment of some forms of cancer

13.30-14.00 Breack

14.00-14.30 Dr.Kevin KF NG.
Medical Director MD Natural Care Inc., Snellville, Georgia, USA, Ph.D. at University of
London, M.D. at University of Singapore, MB, BS at University of Singapore.
Calmarea locală a durerii prin substanțe fitochimice care blochează canalele ionice
nociceptive
Topical pain relief by phytochemicals blocking nociceptive ion channels

14.30-15.00 Dr.Steve CHIOLA
Founder and Director of Holos Academy (Switzerland and Italy), President of the Swiss
Association of Clinical Aromatherapy
Aromaterapia: relevanță științifică în Medicina Integrativă
Aromatherapy: scientific relevance in Integrative Medicine

15.00-15.30 Dr.Parvin ZARRIN Ph.D.
President, Dean of Bio Quantum Academy, Canada
Homeopatia, arta medicala vindecatoare
Homeopathy, The Healing Medical Art

15.30-16.00 Conf. Dr. Farm. Ladislau ROSENBERG
Romanian Society for the History of Pharmacy, Romania
Terapii naturale utile in prevenirea si tratarea unor boli cronice
Natural Therapies useful in the prevention and treatment of chronic diseases

16.00-17.00 Masa rotundă virtuală despre rolul educației în medicina integrativă
Virtual Round Table on the Role of Education in Integrative Medicine
Concluzii
Conclusions

Răspunde