„Partidul liberal împarte câteodată cele mai bogate daruri”

„Partidul liberal împarte câteodată cele mai bogate daruri”

„Înaintăm cu sfărmiţarea puterilor noastre în atâtea partide”, scria un comentator anonim în gazeta sibiană „Foaia poporului”, acum mai bine de 100 de ani, când în oraș se puneau bazele încă unui partid românesc.

Semnat sub pseudonimul Sfredeluş, în „Foaia poporului” din 2/9 ianuarie 1921 apare articolul intitulat „Viaţa politică în Sibiu”. Nemulțumit că minoritățile din Transilvania își văd interesele politice reprezentate în România Mare, în timp ce românii rămân dezbinați chiar și după Unire, gazetarul consemnează în cuvinte deloc măgulitoare inițiativa înființării unei filiale locale a Partidului Liberal:

„De încheiere, după Răvaş, câteva cuvinte şi asupra acestui capitol. În politică Sibiul îşi cam păstrează calmul necesar stărilor din zilele de faţă. Toate partidele îşi au însă aderenţii lor. Partidul naţional îşi are partizanii săi printre oamenii cu greutate şi trecut politic, care pretindea jertfe, iar de favoruri nici pomeneală nu era… Aceştia, de la Paşti încoace, de când s’a născut partidul averescan, stau delături şi aşteaptă desfăşurarea lucrurilor. Cei ce s’au făcut averescani, — hai să zicem, că din convingere, nu din interese personale sau materiale… — acum bat în retragere. Vreau să se îndrepte, dar nu prea au mijloc de scăpare. Şirurile averescanilor se împuţinează mereu. Dar ştiţi unde privesc cei mai mulţi din averescani? Spre partidul liberal, fiindcă au simţit, că acesta împarte câteodată cele mai bogate daruri. Cel puţin aşa făcea în trecut, când ajungea la putere. Ei, dar acum partidul liberal are puţini aderenţi în vechiul regat, din care cauză e cam aşa cu ajungerea la putere. În zilele trecute s’au aflat câţiva Sibieni, cari au pus la cale ţinerea unei adunări, în care să se hotărască înfiinţarea partidului liberal în judeţul Sibiu. Adunarea a avut loc Marţi în 28 Dec. Au luat parte şi câţiva preoţi cu nişte ţărani din apropiere. înfiinţarea noului partid s’a hotărît, prin urmare înaintăm cu sfărmiţarea puterilor noastre în atâtea partide. Dar las, că se unesc Saşii cu Şvabii, Ungurii cu Jidanii, şi celelalte naţii. Noi, în loc să facem la fel, pornim tot câte o duzină într’o parte. Şi-apoi la Bucureşti dăi pe certe! Parcă e bătaia lui Dumnezeu!”

Lansată la Sibiu, în 1892, „Foaia Poporului” a fost cel mai popular ziar românesc din Ardeal. În 1894, era ziarul cu cei mai mulți abonați, numărul acestora fiind de aproximativ 7.000. Redactorii publicației erau Sylvester Moldovan și Nicolae Bratu. Apariția sa a fost întreruptă între 1916 și 1919. În ianuarie 1941, după moartea lui Nicolae Bratu, este tipărit un ultim număr. ASTRA reia editarea „Foii Poporului” în 25 aprilie 1943, dar activitatea sa încetează definitiv după instaurarea comunismului, în 1947.

Răspunde