Sărbători şi icoane în dar: Schimbarea la faţă – nimbul de lumină ninsă ca zăpada

Sărbători şi icoane în dar: Schimbarea la faţă – nimbul de lumină ninsă ca zăpada

Aşteptând cu emoţie Adormirea Maicii Domnului, în vremea postului de vară,
primim sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului Iisus Hristos, pe muntele Tabor.
În timp de rugăciune, în singurătatea înălţimii muntelui,
Mântuitorul dăruieşte bucuria Slavei Sale celor trei ucenici,
care tresar uimiţi trezindu-se din somnul moleşitor,
având revelaţia unei imagini nemaivăzute:
Chipul Lui Iisus Hristos a izvorât ca soarele strălucitor, înveşmântat în albul nins ca zăpada.

Petru, Iacov și Ioan sunt cei trei ucenici aleși să-L însoțească pe Mântuitorul Iisus Hristos
în rugăciune pe înaltul muntelui Tabor,
arătându-li-Se Slava Dumnezeiască revărsată ca un mir asupra lumii,
ca o veşnică binecuvântare.

În nimbul de lumină orbitoare,
Domnul Iisus Hristos le vorbea lui Moise şi lui Ilie despre patimile şi moartea Sa.

Taina acestei minunate sărbători este vederea Slavei Lui Dumnezeu,
transformarea-transfigurarea fiinţei şi posibilitatea de îndumnezeire a omului
prin pocăinţă.

Într-o perioadă de post, în această mare zi, este rânduită dezlegare la peşte.
Se întredeschide fereastra toamnei.
Pentru ucenicia unui iconar tematica iconografică a Schimbării la Față reprezintă
pragul de desăvârşire.

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos
în nimbul de lumină ninsă ca zăpada este sărbătoarea îndumnezeirii firii omeneşti!

Ada Maria Popa, muzeograf Muzeul ASTRA

Răspunde