Peste 15 milioane de euro pentru reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural de maximă importanță din Regiunea Centru

Peste 15 milioane de euro pentru reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural de maximă importanță din Regiunea Centru

ADR Centru lansează primul dintre apelurile de proiecte destinate revitalizării turismului regional, finanțate prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027.

În calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” (PR Centru), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru revitalizarea patrimoniului cultural din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Este vorba despre o alocare de peste 15,14 milioane euro, sume nerambursabile, pentru Intervenția 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă „A”, din cadrul Acțiunii 7.1 – Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural, care este inclusă în Prioritatea de Investiții 7 – „O Regiune cu turism sustenabil” din Programul „Regiunea Centru”.

„Majoritatea obiectivelor de patrimoniu UNESCO și o mare parte a celor de clasa «A» se află în mediul rural. Deși unele au fost parțial restaurate prin programele anterioare, multe dintre ele încă au nevoie de intervenții. Astfel, ADR Centru a coordonat – în perioada 2007-2020 – investiții în valoare totală de peste 80 milioane euro, prin 39 proiecte pentru reabilitarea patrimoniului antropic din Regiunea Centru, prin care au fost reabilitate și repuse în circuitul turistic 56 de obiective, cetăți, biserici fortificate, lăcașuri de cult cu statut de monumente și muzee. Prin acest apel de proiecte propunem restaurarea/conservarea obiectivelor importante de patrimoniu (UNESCO și clasa A) din mediul rural. Punerea lor în valoare va contribui la promovarea turismului cultural sustenabil, care, alături de turismul bazat pe promovarea resurselor naturale, sprijină procesul de dezvoltare locală și regională, cu accent pe dezvoltarea economiilor, culturilor, stilurilor de viață și tradițiilor locale. Este necesară implicarea cât mai strânsă a comunităților locale, a IMM-urilor și a tuturor părților interesate, într-o manieră participativă și echitabilă, la dezvoltarea echilibrată a turismului în regiunea noastră”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 15,1 milioane de euro. Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să se încadreze între 500.000 și 5 milioane de euro. Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale de bază din mediul rural și Unitățile Administrativ Teritoriale de nivel județean din Regiunea Centru. De asemenea, pot depune proiecte și parteneriatele între cele două tipuri de UAT sau între acestea și unități de cult și/sau ONG cu personalitate juridică. Activitățile eligibile aferente activității de bază vizează două mari categorii: conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor / monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural, inclusiv reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural UNESCO. De asemenea, sunt eligibile și o serie de activități complementare și auxiliare investiției de bază, activități care vin să sprijine punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu și accesibilitatea acestuia.

Răspunde