Întâlniri online cu sibienii interesați de fondurile europene

Întâlniri online cu sibienii interesați de fondurile europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management  pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, organizează sesiuni de informare și discuții pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul programului, apeluri care se deschid în vederea depunerii de proiecte. Pentru ca potențialii beneficiari din județele Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș să participe într-un număr cât mai mare, aceste evenimente vor fi desfășurate online.

Primul eveniment online pentru potențialii solicitanți din Regiunea Centru, va avea loc în 24 august, începând cu ora 12.00, și vizează acțiunea ”3.2 Eficiență energetică în clădiri publice”. Vor fi prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte privind utilizarea aplicației MySMIS, regulile de identitate vizuală și vor fi discutate întrebările ridicate de cei prezenți. Cu un buget de aproape 72,5 milioane de euro disponibil, în cadrul acestui apel pot depune proiecte unitățile administrativ teritoriale din Regiunea Centru, instituțiile publice și serviciile publice deconcentrate din regiune, instituțiile de învățământ superior de stat, autoritățile publice centrale sau parteneriate între entitățile mai sus menționate. Apelul este de tip competitiv, termenul limită de depunere a cererilor de finanțare fiind 14 februarie 2024, ora 12:00.

Începem evenimentele de lansare apeluri cu discuții punctuale și cu prezentarea cerințelor prevăzute în ghidurile publicate pentru apelurile Programului Regiunea Centru 2021-2027. Până în prezent avem lansate ghidurile pentru șapte apeluri de proiecte, iar la cinci dintre acestea deschidere apelului în vederea depunerii de proiecte începe în zilele următoare. Nu este prima prezentare a acestora către potențialii solicitanți, deoarece am discutat până acum, în cadrul unor evenimente anterioare, ghidurile propuse spre lansare, cerințele prevăzute și nevoile potențialilor solicitanți, am derulat consultările publice, iar echipa din cadrul Autorității de Management a oferit răspunsuri și clarificări celor ce aveau întrebări. Fiind disponibil acum și sistemul informatic MySMIS2021 pentru depunerea online a proiectelor, ne dorim ca cererile potentaților solicitanți să fie cât mai bine elaborate pentru a putea contracta cât mai repede aceste proiecte, care vor genera economii la bugetul de cheltuieli al beneficiarilor, îmbunătățiri ale aspectului fațadelor, confort pentru angajați și cetățenii, dar și reducerea emisiilor de carbon”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Potențialii solicitanți care doresc să participe au la dispoziție un link de înscriere: https://tinyurl.com/3b6ttxtx.

Pe Acțiunea 3.2 a PR Centru 2021-2027, se vor finanța activități de creștere a eficienței energetice în clădiri publice, respectiv lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, lucrări de reabilitate sau modernizare termică a sistemului de încălzire și furnizare a apei calde, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări aferente sistemelor de climatizare, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri. Valoarea minima eligibilă a unui proiect este de 150.000 de euro pentru proiectele ce vizează lucrări de renovare moderată, respectiv 250.000 de euro pentru cele ce vizează lucrări de renovare aprofundată, iar valoarea maximă este 15 milioane de euro.

Răspunde