Cercetările arheologice de la Șura Mică, în lumina istoriei

Cercetările arheologice de la Șura Mică, în lumina istoriei

Muzeul Național Brukenthal invită publicul la lansarea volumului „Șura Mică – o (ne)obișnuită așezare. Cercetările arheologice de la Șura Mică-Râsloave”.

Evenimentul va avea loc luni, 14 august, la ora 17.00, la Muzeul de Istorie Casa Altemberger.

Cartea a apărut datorită colaborării între Muzeul Național Brukenthal și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj Napoca ca instituții deținătoare ale patrimoniului, sub coordonarea profesorului dr. Martin Rill, membru al colectivului de cercetare arheologică de la Șura Mică-Râșloave.

„Între așezările cu existență veche și continuă din Preistorie încoace se situează și satul Șura Mică, din județul Sibiu. Localitatea a beneficiat de o atenție specială printr-o amplă monografie recentă dedicată existenței sale medievale și moderne-contemporane de către un grup de reputați istorici în frunte cu neobositul dr. Martin Rill. De data aceasta, cercetătorii s-au oprit la arheologie și au dat la iveală cea mai amplă investigație din acest domeniu, începând cu istoricul săpăturilor din secolul al XX-lea și din secolul nostru, trecând prin așezările preistorice, prin cea dacică, apoi daco-romană, ajungând până în Evul Mediu Timpuriu. Profesionalismul acestei migăloase munci evidențiază din nou o anumită temeinicie, un stil profund și sigur, o abordare corectă, complexă și de interferență. Autorii – Diana Bindea, Nica Ciubotariu, Cătălin Cristescu, Adrian Georgescu, Gabriela Gheorghiu, Răzvan Mateescu, Liliana Mateescu-Suciu, Paul Pupeză, Raluca Teodorescu, Claudia Urduzia – vegheați de spiritul din înalt al lui Ioan Glodariu și de sufletul rămas la Șura Mică al lui Martin Rill, au elaborat o lucrare monumentală, adevărat model pentru cărțile dedicate genului. Aducem un prinos de recunoștință autorilor și, în special, domnului Martin Rill, adevărat animator în Germania al cunoașterii istoriei și moștenirii populațiilor germane de pe teritoriul României, devenit el însuși o instituție menită să fie punte de legătură între cele două țări și popoare”, notează Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Răspunde