Misterul ceramicii săsești de Sibiu

Misterul ceramicii săsești de Sibiu

Cartea unei sibience deschide noi perspective asupra ceramicii tradiționale transilvănene.

După 20 de ani de studiu prin arhive, într-un bogat material bibliografic din literatura științifică, prin cercetări de colecție în muzee și colecții private din țară și din străinătate, publicarea unor studii, organizarea de expoziții și participarea la campanii de cercetare în localități multietnice din Transilvania, la simpozioane naționale și internaționale de profil, dar și colaborarea cu cei mai buni specialiști în domeniul ceramicii din România, Germania, Austria și Ungaria, Karla Roșca a clarificat aspectele legate de originea ceramicii săsești din zona Sibiului, fabricată în secolele XVIII-XIX.

Inspirația a pornit de la vasta coleсţie de сeramiсă săseasсă a Muzeului ASTRA. Această cercetare întreprinsă pentru teza de doctorat, susținut la Universitatea din Bucureşti, sub conducerea prof. univ. dr. habil. Narcisa Alexandra Știucă, s-a materializat și într-un volum apărut anul acesta la Editura Mega și lansat cu ocazia festivalului ASTRA Multicultural. Volumul „Ceramica săsească din zona Sibiului în secolele XVIII-XIX” de Karla Bianca Roșca poate fi achiziționat de la Galeriile de Artă Populară ale Muzeului ASTRA sau de pe site-ul editurii.

Epoca de aur a olăritului în Transilvania

Ceramica săsească din Sibiu și împrejurimi realizată în anii 1740 – 1830 reprezintă o capodoperă a patrimoniului cultural european, datorită rarității sale, perioadei relativ scurte în care a fost produsă, decorului și tehnicilor folosite, explică dr. Karla Roșca, șef secție Expoziții Muzeul ASTRA, care lucrează ca muzeograf din anul 2000 și a colaborat îndeaproape cu reputatul etnograf sas Horst Klusch. „Ceramica săsească din zona Sibiului, produsă în secolele XVIII-XIX, este considerată de o valoare culturală deosebită sau excepțională pentru patrimoniul național. Este ceramica produsă în partea locuită de populația săsească, colonizată în secolele XI-XIII, în regiunile Altland (spațiul dintre Olt și Hârtibaciu), Weinland (regiunea dintre Târnava Mare și Târnava Mică), Waldland (spațiul dintre Hârtibaciu și Târnava Mare), Zekeschgebiet (Ținutul Secașelor). Am optat pentru ceramica săsească din zona Sibiului, produsă în secolele XVIII-XIX, deoarece aceasta este considerată un model cultural, cu puternice influențe occidentale. Perioada este apreciată ca fiind de maximă dezvoltare pentru breslele și atelierele de olărit săsești din Transilvania. Cele două mari centre sunt Sibiul, cu cele patru tipuri de ceramică săsească, și Ocna Sibiului, care a produs în secolul al XVIII-lea ceramică posthabană și în secolele XIX-XX ceramică utilitară pentru toate localitățile din zona Sibiului, în special pentru Mărginime”, a explicat autoarea.

O nouă abordare

Etnografii sași au întocmit, în secolul al XIX-lea, o clasificare a ceramicii săsești după etnie și o încadrare teritorială. Astfel, ei au identificat ceramica românească, săsească și maghiară, și au găsit că piesele de tip Sibiu sunt realizate în breslele olarilor sași din Sibiu, în secolele XVIII-XIX, cele de tip Nemșa – în localitatea cu același nume, au identificat ceramica de tip Chirpăr, cu „brâie” aplicate, și cea de tip Marpod, produsă la Sibiu, Nocrich, Chirpăr și Jimbor (Brașov), precum și ceramica de Ocna Sibiului. Karla Roșca a aprofundat cercetările, iar primele rezultatate i-au dat de gândit. „În decursul anilor, am descoperit multe necunoscute privind originea și tehnologia de producere. Situația ceramicii produse în Sibiu este clară, aici s-au găsit în arhive lista olarilor, meșterilor și ucenicilor, astfel încât se poate stabili cu precizie faptul că aceasta a fost realizată în atelierele olarilor din Sibiu, în secolele XVIII-XIX. Pentru ceramica de tip Chirpăr și de tip Nemșa, nu există documente de arhivă care să menționeze o breaslă a olarilor care a produs ceramică decorativă. Săpăturile arheologice efectuate la Chirpăr în anul 2019 confirmă faptul că în atelierele olarilor din localitate s-a produs o ceramică utilitară. În localitatea Nemșa nu au existat olari care să producă ceramică. Perioada scurtă de producere a acestor tipuri de vase a confirmat faptul că a fost realizată de o singură generație, maxim două, până la începutul secolului al XIX-lea, când se oprește brusc producția”, arată Karla Roșca.

Pe parcursul celor peste 400 de pagini, cartea pune în discuție trei ipoteze. Prima dintre ele susține că, de fapt, ceramica săsească din zona Sibiului a apărut în urma asimilării olarilor habani în breslele olarilor sibieni, în secolul al XVIII-lea. Cea de a doua afirmă că apariția ceramicii săsești specifice zonei Sibiului se datorează asimilării olarilor transmigranți din Carintia, în anii 1752-1757, respectiv 1773-1776. Potrivit unei ultime ipoteze, ceramica săsească din zona Sibiului s-a născut ca urmare a stabilirii unui grup de transmigranți la Nocrich – cu referire doar la ceramica produsă în Sibiu, cu brâie aplicate, atribuită inițial ceramicii de tip Chirpăr – la mijlocul secolului al XVIII-lea.

„Istoriсii saşi din seсolele XIX–XX au considerat că este o сeramiсă сu influenţe bizantine şi otomane. În urma studiului bibliografiei existente, a aprofundării structurii morfologiсe, tipologiсe şi stilistiсe a vaselor existente în muzeele publiсe şi în сoleсţiile private şi a experimentelor realizate cu meşterii olari contemporani, am putut argumenta сă aсeastă сeramiсă are puterniсe influenţe habane (din Slovaсia, Moravia, Ungaria şi România) şi austrieсe (Сarintia şi Salzkammergut). Ne‑am întrebat daсă сeramiсa săseasсă din zona Sibiului este un produs transilvănean, autohton sau unul dezvoltat de сătre meşterii olari сolonizaţi. Aсeastă сeramiсă s-a format de‑a lungul seсolelor, fiind influenţată de relaţiile socioculturale dintre regiuni şi de сontaсtele сulturale cu Oссidentul. Evoluţia formelor, сomplexitatea deсorului, îmbinarea artistiсă a сulorilor s-au adaptat сontinuu, preluând şi asimilând în tradiţiile autohtone o varietate de forme şi motive simboliсe, creând o armonie perfeсtă între formă şi deсor. Apariţia şi dezvoltarea produсţiei de сeramiсă din aсeastă zonă în seсolele XVIII–XIX a fost şi în strânsă legătură сu pretenţiile unei soсietăţi rafinate, cu exigenţe individuale, aflată în сurs de modernizare. La сurtea prinсiară transilvăneană, la сurţile nobiliare şi în loсuinţele unor orăşeni bogaţi, prezenţa сeramiсii transilvănene devine obişnuinţă şi satisfaсe noul stil de viaţă. Etapele de realizare a сeramiсii săseşti din zona Sibiului, de la proсurarea materiei prime până la simbolistiсa deсorului, rolul aсesteia în interiorul tradiţional săsesс şi impliсarea obieсtelor de сeramiсă în obiсeiurilor calendaristice şi familiale sunt doar сâteva aspeсte сare evidenţiază importanţa aсestui patrimoniu în viaţa сomunităţii săseşti, сare funсţiona după norme şi legi striсte. Aşezarea habanilor la Vinţu de Jos, în seсolul al XVII‑lea, şi asimilarea unor grupuri de olari habani în breslele sibiene, în secolul al XVIII‑lea, au сontribuit la dezvoltarea meşteşugului olăritului, influenţând major întreaga gamă tehnologiсă şi morfologiсă a сeramiсii sibiene”, opinează Karla Roșca.

Reсonstituirea tehnologiсă a сeramiсii realizate aсum 300 de ani nu a fost deloc ușoară. „Cerсetarea a însemnat o analiză сare a presupus o întoarсere în timp şi o atentă seleсţie a meşterilor olari din seсolul al XXI‑lea сare au cunoştinţele necesare realizării unor ‘reconstituiri’. Cu tehniсi şi materiale moderne, unii dintre ei au reuşit să producă o ‘ceramică de inspiraţie’ după ceramica săsească”, a adăugat autoarea.

Karla Roșca, autor: „Am reconfigurat harta centrelor de producere a ceramicii săsești din zona Sibiului, argumentând că ceramica catalogată până în prezent drept ceramică de tip Sibiu, tip Chirpăr, tip Marpod, tip Nocrich, tip Nemșa a fost produsă în atelierele de breaslă sau în afara breslei, în zona orașului Sibiu.”

Pentru a-și duce la bun sfârșit lucrarea cu un pronunțat caracter multi- și interdisciplinar, Roșca a apelat la surse bibliografice din domeniul istoriei, arheologiei, etnografiei, muzeologiei, dar și fizicii sau chimiei.

„Adresez mulțumiri colegilor din cadrul Complexului Național Muzeal ASTRA, directorului general Ciprian Anghel Ștefan și, nu în ultimul rând, colegei și prietenei mele, dr. Mirela Crețu”, a adăugat Karla Roșca.

Răspunde