Șura Mare va avea propriul Serviciu de Evidenţă a Persoanelor

Șura Mare va avea propriul Serviciu de Evidenţă a Persoanelor

La Șura Mare va avea loc, luni, 19 iunie, inaugurarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor care va deservi peste 5.000 de locuitori ai satelor Șura Mare și Hamba.

De la această dată, cetățenii comunei Șura Mare vor putea solicita și obține cărți de identitate în cadrul programului zilnic de lucru cu publicul, prezentând următoarele documente: cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate; actul de identitate (dacă mai este deținut); certificatul de naştere, original; certificatul de căsătorie, original (în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor); hotărârea de divorţ definitivă/certificatul de divorț, original (în cazul persoanei divorțate); certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul, original; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original; chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate. În cazul în care nu se pot prezenta toate aceste documente, cetățenilor în cauză li se vor elibera cărți de identitate provizorii.

Contravaloarea actului de identitate – 7 lei pentru cartea de identitate și 1 leu pentru cartea de identitate provizorie – se va putea achita la casieria instituției.

Activitatea se va desfășura într-un spațiu al Primăriei comunei Șura Mare, situat pe strada Principală, nr. 252, incintă dotată cu toate echipamentele necesare desfăşurării operațiunilor specifice în condiţii optime de către funcționarii serviciului.

„Prin înfiinţarea acestui serviciu de profil – cu cele două componente: stare civilă și evidența persoanelor, se eficientizează serviciile furnizate cetăţenilor de către autorităţile locale, în sensul că depunerea documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate se realizează chiar în localitatea de domiciliu, fără a mai fi necesară deplasarea acestora spre serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor la care erau arondați până la acest moment, respectiv Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Sibiu.

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că este cel de-al 20-lea serviciu de specialitate înfiinţat în judeţul Sibiu, fiind rodul unei activități complexe, al unui efort comun al mai multor instituții cu atribuții în domeniu: în primul rând a implicării și participării autorității publice locale, a Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Sibiu, a Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Sibiu, activități desfășurate sub atenta coordonare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituție de interes public aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu”, a precizat Florin-Ioan Munteanu, director executiv DJEP Sibiu.

Răspunde