Sărbători şi icoane în dar: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, doi crini de foc, mărturisitori ai credinţei

Sărbători şi icoane în dar: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, doi crini de foc, mărturisitori ai credinţei

În 29 iunie, în miezul verii,
sunt sărbătoriţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, reprezentanţii de seamă ai Bisericii.
După pescuirea minunată,
Sfântul Apostol Petru, fiul lui Iona și fratele Apostolului Andrei, a fost chemat să devină pescar de oameni. Chiar dacă a avut cele trei lepădări în perioada Patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Petru s-a dovedit a fi un adevărat înflăcărat mărturisitor al Lui Hristos.
Este cunoscută predica ţinută de Apostolul Petru în Duminica Cincizecimii, a Pogorârii Duhului Sfânt, când au fost botezaţi 3000 de oameni.
Sfântul Apostol Pavel a fost unul dintre prigonitorii creştinilor,
participând la uciderea arhidiaconului Ştefan. Dar pe calea Damascului i se arată Hristos într-o lumină orbitoare şi se converteşte, fiind botezat.
Darurile Pogorârii Duhului Sfânt
se cinstesc mult şi prin ţinerea Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,
Postul Sâmpetrului. Se mai numeşte şi Postul Cincizecimii.
Sfinţii Apostoli aveau rânduiala de a posti mult.
Sânpetru îi călăuzeşte pe călătorii rătăciţi în pădure cu scânteile de licurici de la pocnitul biciului. La miezul nopţii, oamenii pistruiaţi se spală pe faţă cu apă, pentru a nu se mai înmulţi pistruii la cântatul cocoşului. Cântecul cocoşului ne aminteşte de lepădările Sfântului Petru, cel care ţine cheile Raiului.
Dincolo de lepădări şi prigoniri,
este Lumina Duhului Sfânt dăruită şi păstrată prin credinţa nestrămutată.
Sfinţii Apostoli sunt imaginile simbolice ale crinilor de foc,
luptători şi păstrători ai dreptei credinţe.


Ada Maria Popa, muzeograf Muzeul ASTRA

Răspunde