RAMSAT: Inițiativă dedicată sprijinirii protejării patrimoniului natural și cultural al regiunilor montane izolate din Europa

RAMSAT: Inițiativă dedicată sprijinirii protejării patrimoniului natural și cultural al regiunilor montane izolate din Europa

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a derulat, alături de alte șapte organizații de la nivel european, proiectul RAMSAT ”Revitalizing Remote And Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism”, o inițiativă menită să îmbunătățească politicile locale și regionale dedicate dezvoltării turismului durabil din zonele montane și revitalizării acestor zone, prin utilizarea sustenabilă a resurselor existente și prin promovarea patrimoniului cultural.

La nivel regional, proiectul a fost implementat în colaborare cu Primăria comunei Rășinari și cu sprijinul mai multor organizații responsabile de dezvoltarea turismului în regiune și în special în Mărginimea Sibiului. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.049.130 euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe de 891.760,50 euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului a fost de 71.363 euro, din care 60.658 euro a constat în finanțare nerambursabilă și 10.704 euro a fost contribuția Agenției.

Zonele montane au avut întotdeauna o semnificație simbolică și, în ultimii ani, au crescut ca destinație turistică, în special datorită faptului că oferă posibilitatea de a evada din mediile din ce în ce mai urbanizate. Inițiativa proiectului a avut la bază nevoia comună identificată în aceste zone montane izolate, din regiunile europene partenere, de a valorifica potențialul turistic neexploatat sau exploatat în mod greșit prin intermediul turismului de masă și care dăunează biodiversității fragile și unicității acestor zone, populația și economia locală fiind afectate de acest aspect.

Proiectul RAMSAT și-a propus să contribuie la protejarea patrimoniului natural și cultural al regiunilor montane izolate, prin promovarea a 4 forme de turism alternativ durabil: ecoturism, turism de aventură, turism cultural, turism rural.  Pentru atingerea acestui obiectiv, RAMSAT a facilitat desfășurarea de schimburi de experiență, bune practici și idei între specialiști și organizații relevante de la nivelul fiecărei regiuni implicate în proiect. Acestea s-au derulat pe parcursul vizitelor care au avut loc în Regiunile din Europa, partenere în proiect: Pleven Heights (Bulgaria), Parcul Natural Serra of S. Mamede (Portugalia), Regiunea Centru/ Mărginimea Sibiului (România), Regiunea Zasavje (Slovenia), Munții Aragon (Spania) și Munții Sperrin (Marea Britanie, Irlanda de Nord).

Cu focus pe cele patru forme de turism durabil abordate în cadrul proiectului, ADR Centru si Primăria Rășinari au împărtășit, pe parcursul implementării proiectului, nouă inițiative – exemple de bune practici în domeniul turismului din Regiunea Centru. Șase dintre acestea au fost validate ca modele de bună practică și publicate pe Platforma de Învățare de Politici a Interreg Europe și pot fi accesate și analizate spre a fi transferate în alte regiuni europene.

Pe baza lecțiilor învățate în contextul acestor schimburi de experiență, bune practici și idei, și luând în considerare aspectele de mediu, socio-economice și culturale, partenerii proiectului RAMSAT au dezvoltat șase planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică abordate în contextul acestuia. Pornind de la bunele practici împărtășite de partenerii din Slovenia și Portugalia, Primăria comunei Rășinari a elaborat, în colaborare cu ADR Centru, Planul de acțiune privind îmbunătățirea instrumentelor de politică vizate în contextul proiectului RAMSAT: ”Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea turismului durabil și  ”Programul Regiunea Centru 2021-2027 Prioritatea 7 – O regiune cu turism durabil, Acțiunea 7.1 Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a patrimoniului lor cultural și natural”. Planul de acțiune s-a concentrat pe cel de-al doilea instrument, datorită faptului că în cadrul POR 2014-2020 Axa 7 nu au mai fost lansate cereri suplimentare de proiecte, din anul 2017 fondurile alocate fiind contractate în totalitate.

”Implementarea inițiativei RAMSAT la nivelul Regiunii Centru a fost una de succes, eforturile depuse de cele două organizații partenere – ADR Centru și Primăria comunei Rășinari – cu susținerea actorilor și specialiștilor din domeniul turismului ducând la atingerea obiectivului propus, respectiv acela de a îmbunătăți instrumentul de politică abordat în contextul proiectului. Prin intermediul consultărilor publice organizate, ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027, a facilitat participarea membrilor grupului de lucru RAMSAT și integrarea contribuțiilor acestora în procesul de elaborare a Programului și a ghidurilor specifice aferente Priorității 7. Astfel, ca urmare a activităților derulate în cadrul proiectului, autoritățile publice din mediul rural vor avea acces la finanțare pentru dezvoltarea turismului durabil prin valorificarea patrimoniului cultural și natural”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Rezultatele implementării proiectului RAMSAT în Regiunea Centru și Mărginimea Sibiului au fost prezentate în cadrul conferinței de final a proiectului, un eveniment dedicat diseminării rezultatelor implementări proiectului, găzduit de Agenția de Dezvoltare a Regiunii Zasavje din Slovenia, în perioada 24-25 mai. Evenimentul a reunit peste 40 de participanți, reprezentanți ai partenerilor de proiect și actorilor din domeniul turismului din cele șase regiuni partenere și a beneficiat de prezența unui reprezentant al Programului Interreg Europe. Primăria Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de parteneri de proiect, au condus delegația Regiunii Centru la acest eveniment, din care au mai făcut parte reprezentanți ai Primăriei comunei Râu Sadului și ai Ocolului Silvic Rășinari.

Răspunde