Parcare subterană lângă „orașul subteran”

Parcare subterană lângă „orașul subteran”

Municipalitatea a demarat o procedură de achiziție pentru amenajarea unei parcări subterane în zona străzii Siretului, în apropierea Cimitirului Municipal.

“Terenul vacant de pe strada Siretului a făcut obiectul unei cereri de retrocedare și, după procese care au durat peste 20 ani, Primăria Sibiu poate dispune acum de această suprafață și să o amenajeze pentru utilitate publică. Am demarat o procedură de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate în vederea amenajării unei parcări subterane în zonă. Fiind un cartier dens populat, intenționăm să amenajăm o parcare subterană pentru 250-300 de autovehicule. La fel de important, deasupra parcării, la sol, vom putea crea o zonă verde și de relaxare, atât de necesară pentru creșterea calității locuirii în acest cartier”, a explicat primarul Astrid Fodor.

Prin caietul de sarcini, Primăria Sibiu a indicat principalele amenajări pe care proiectantul cu care se va încheia contractul trebuie să le aibă în vedere:

  • construcția unei parcări în subteran pentru 250-300 de mașini, dotată cu lift, două stații de încărcare a mașinilor electrice, locuri de parcare pentru motociclete și acces cu barieră
  • reconfigurarea drumurilor de acces
  • amenajarea zonelor verzi pe o suprafață de aproximativ 8.300 mp, dotate cu sistem de irigații, precum și crearea de alei pietonale și a unor spații de recreere dotate cu mobilier urban, incluzând locul de joacă existent; în zonă se va amenaja și o fântână arteziană și se vor monta rastele pentru biciclete
  • modernizarea iluminatului public, prin instalarea de corpuri eco-eficiente, conectate la sistemul de telegestiune.

Contractul care se va încheia în urma procedurii de achiziție va include ca sarcini pentru firma respectivă: elaborarea studiului de fezabilitate, a studiului geotehnic și a unui studiu de trafic, precum și obținerea avizelor și acordurilor conform certificatului de urbanism.

Termenul de depunere a ofertelor a fost 22 iunie, cinci ofertanți participând la această procedură.

Răspunde