Lucrări pe drumurile județene

Lucrări pe drumurile județene

Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu continuă lucrările stabilite în cadrul Programului anual de reparații și întreținere a drumurilor județene finanțat de Consiliul Județean Sibiu.

În această săptămână, continuă lucrările de așternere covor asfaltic BAPC 16 pe DJ 106 Sibiu – Agnita, se vor monta tuburi (drum lateral) pe DJ 106 Sibiu – Agnita, se vor realiza lucrări de pietruire executată manual pe DJ 104G Săcădate – Nucet, pe DJ 104 F int DN 1 – Glâmboaca se vor executa lucrări de scarificare și reprofilare a drumului cu cilindrare fără adaos de material, precum și reprofilarea drumului cu cilindrare și adaos de sort concasat 5 cm, se vor executa lucrări de plombări cu sort și emulsie pe DJ 106G Poiana Sibiului – Apoldu de Jos, DJ 105D Chirpăr – Săsăuși, se va monta parapet metalic nou pe DJ 106C Sibiu – Cisnădie, se vor executa lucrări de cosire vegetație ierboasă (mecanizat) pe DJ 106 Sibiu – Agnita, DJ 106D int. DJ 106A – int. DN 1, DJ 106E Cristian – Rod, DJ 141 Pelișor – Moșna, DJ 143A Laslea – Nou Săsesc, DJ 106G Gusu, se va curăța platforma drumului (manual) pe DJ 141 B Biertan, se vor monta indicatoare rutiere pe DJ 141B Biertan, se vor executa lucrări de curățare șanțuri rigole (manual) pe DJ 141 Moșna – Mediaș și se vor executa lucrări de săpătură șanț de pământ (mecanizat) pe DJ 141A Metiș – Vecerd.

Săptămâna trecută, drumarii au realizat următoarele lucrări: așternere covor asfaltic BAPC 16 și săpătură șanț de pământ (mecanizat) pe DJ 106 Sibiu – Agnita,  plombări cu sort și emulsie pe DJ 106 R Sibiu – Poplaca, DJ 106 E Cristian – Tilișca, DJ 105B Agnita – Chirpăr, DJ 105 Agnita – Dealul Frumos, DJ 105J Porumbacu de Sus, precum și plombări cu beton asfaltic BAPC 16 4 cm grosime – decapare cu frezare pe DJ 105J Porumbacu de Sus, scarificare și reprofilare drumului cu cilindrare fără adaos de material pe DJ 104 F int DN 1 -Săcădate, marcaje rutiere longitudinale pe DJ 106C Sibiu – Cisnădie, s-a demontat parapetul metalic deteriorat și s-a montat parapet metalic nou pe DJ 106 C Sibiu – Cisnădie, s-a cosit vegetația ierboasă (mecanizat) pe DJ 141 Bârghiș – Pelișor, DJ 142A Curciu, DJ 142F Ațel, DJ 107B Mândra, s-a curățat platforma drumului (mecanizat) DJ 105D Chirpăr – Săsăuși și s-au curățat șanțuri rigole (manual) pe DJ 141 Pelișor – Moșna, săpături șanțuri de pământ (mecanizat)  pe DJ 141A Metiș.

Răspunde