Lucrări pe drumurile județene în luna mai

Lucrări pe drumurile județene în luna mai

Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu continuă lucrările stabilite în cadrul programului anual de reparații și întreținere a drumurilor județene finanțat de Consiliul Județean Sibiu.

În această săptămână, se va curăța platforma drumului județean 106 Sibiu – Agnita cu peria mecanică și curățarea manuală a acostamentelor în dreptul parapeților acestui drum, se vor executa lucrări de plombare cu BAPC 16 – decapare cu frezare și preluări denivelări cu asfalt pentru aducere la cotă DJ 106 Sibiu – Agnita, precum și plombări cu sort și emulsie DJ 105E Chirpăr – Ilimbav, marcaje rutiere transversale DJ 104G intravilan Roșia și DJ 106S intersecție DJ 106 – Vurpăr, se va cosi vegetația ierboasă mecanizat pe DJ 106 Sibiu – Agnita și DJ 104G Săcădate – intersecție DJ 106, DJ 106 Bârghiș – Nocrich, DJ 141B Biertan – intersecție DJ 141, DJ 107B Slimnic – Alămor, se va nivela manual platforma drumului DJ 105E Chirpăr – Ilimbav, se va monta parapet metalic nou pe DJ 106 Agnita – Bârghiș, se vor executa lucrări de pietruire mecanizată pe DJ 105E Chirpăr – Ilimbav, se vor astupa gropile și făgașele cu material pietros pe DJ 107B Bogatu și DJ 106G Luduș – Apold, lucrări de defrișare mecanizată pe DJ 142J Șeica Mare – Șeica MIcă și săpături șanțuri de pământ mecanizat pe DJ 141A Metiș – Vecerd.

Săptămâna trecută, drumarii sibieni au realizat următoarele lucrări: plombări cu BAPC 16 – decapare cu frezare, curățarea platformei drumului cu peria mecanică, curățarea manuală a acostamentelor în dreptul parapeților pe DJ 106 Sibiu – Agnita, defrișare suprafață cu tufișuri și arbuști, precum și degajarea terenului de frunze și crengi pe DJ 106E Tilișca – Rod, s-a cosit vegetația ierboasă mecanizat pe DJ 106D Poplaca – Orlat – Sibiel, DJ 106R Sibiu – Poplaca, DJ 143B intersecție DJ 143D – Amnaș, DJ 141B Saroș – Biertan, DJ 143A Ruja, DJ 106 Agnita – Bârghiș, DJ 142B Blăjel – limită județ Alba, DJ 105A Marpod – Ilimbav, DJ 141A Metriș, marcaje rutiere longitudinale pe DJ 106 Sibiu – Agnita, DJ 106S intersecție DJ 106 – Vurpăr, curățare șanțuri rigole manual pe DJ 141 Pelișor – Moșna, curățarea platformei drumului cu peria mecanică pe DJ 106 intersecție Țichindeal, pietruire executată manual pe DJ 151B Cund, curățarea platformei drumului mecanizat pe DJ 105D Chirpăr – Săsăuși, curățare cale (pe pod) DJ 105D Nou Român, s-au montat indicatoare rutiere pe DJ 105 Dealu Frumos – Merghindeal, DJ 142C Dumbrăveni – limită județ Mureș, pietruire executată mecanizat DJ 105D Chirpăr – Nou Român, astuparea gropilor și făgașelor cu material pietros DJ 107B Bogatu, săpături șanțuri de pământ (mecanizat) DJ 141A Metiș.

Răspunde