Încă trei clădiri publice din Sibiu urmează să fie renovate energetic

Încă trei clădiri publice din Sibiu urmează să fie renovate energetic

Consiliul Local Sibiu a aprobat, în ședința ordinară din 29 mai, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de renovare energetică a încă trei clădiri publice: școala nr. 13 de pe str. Lungă și două clădiri administrative ale Serviciului de Administrare a Cimitirului Municipal.  

“Eficiența energetică a clădirilor publice a devenit o prioritate, fie că vorbim despre clădiri existente, care necesită reabilitare, fie despre clădiri noi, pe care le construim acum. Aceasta este importantă în primul rând pentru protejarea mediului, dar și pentru reducerea consumului de utilități și scăderea cheltuielilor. Lucrările la proiectele aprobate astăzi nu sunt unele de simplă anvelopare, ci presupun instalarea de mijloace alternative de producere a energiei electrice și termice, care nu afectează mediul înconjurător. În total, am solicitat finanțare nerambursabilă prin PNRR pentru 15 clădiri ale unităților de învățământ sau sedii ale serviciilor publice”, explică primarul Astrid Fodor.

Iată ce lucrări sunt prevăzute:

Clădirile administrative ale Serviciului Cimitirul Municipal:

 • reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, prin modernizarea instalațiilor, înlocuirea armăturilor cu robineți termostat și prin instalarea unor pompe de căldură aer-apă pentru încălzire și furnizare a apei calde. De asemenea, se vor instala panouri solare termice sau hibride pentru producerea de apă caldă.
 • modernizarea iluminatului din clădiri prin înlocuirea rețelei de alimentare și a vechilor corpuri de iluminat cu unele cu LED, inclusiv corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență pentru reducerea consumului de energie. Pentru producția de energie electrică se vor instala panouri fotovoltaice.
 • izolarea termică a clădirilor și a planșeelor peste ultimul nivel.

Școala nr. 13 de pe str. Lungă:

 • înlocuirea tâmplăriei exterioare
 • înlocuirea învelitorii acoperișului și reabilitarea sistemului de colectare a apei pluviale
 • pentru aportul de aer proaspăt în spaţiile interioare, se vor monta 11 recuperatoare de căldură cu aport de aer proaspăt 100% și funcție de free cooling.
 • instalarea a 3 pompe de căldură aer-apă, iar caloriferele vechi vor fi înlocuite cu 55 de ventiloconvectoare
 • instalarea de panouri fotovoltaice
 • modernizarea sistemului de iluminat public
 • crearea și punerea în funcțiune a unui sistem de management a utilităților în clădire (Building Management Sistem)
 • termoizolarea fațadelor cu vată minerală bazaltică, a subsolului și planșeului.

Clădirea va fi consolidată și adaptată la cerinţele de securitate la incendiu.

Valoarea investițiilor pentru realizarea celor două proiecte depășește 11,8 milioane de lei. Următorul pas pentru implementarea lor este realizarea proiectului tehnic și contractarea execuției lucrărilor, prin procedură de achiziție publică.

Răspunde