Prezentarea volumului „Biserica Ortodoxă și clerul militar din Monarhia Habsburgică între Pacea de la Carloviț și Primul Război Mondial (1699-1914)”

Prezentarea volumului „Biserica Ortodoxă și clerul militar din Monarhia Habsburgică între Pacea de la Carloviț și Primul Război Mondial (1699-1914)”

Prezentarea volumului „Biserica Ortodoxă și clerul militar din Monarhia Habsburgică între Pacea de la Carloviț și Primul Război Mondial (1699-1914)” de Mircea Gheorghe Abrudan a strâns astăzi, în foaierul Bibliotecii ASTRA, un public numeros, interesat de istoria și cultura spațiului transilvănean, în general, și de istoriografia religioasă, în special.

Cu acest prilej, alături de autor, au fost prezenți invitați din sfera învățământului superior sibian, a institutelor de cercetare, reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Publicată sub formă de volum la finalul anului trecut, în ediție revizuită și adăugită, lucrarea reprezintă rodul unui demersul de cercetare doctorală întreprins de istoricul clujean Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul prezintă istoria și misiunea clerului militar ortodox, ilustrând parcursul slujirii pastorale a preoților ortodocși care serveau în armatele imperiale habsburgice.

„Interacționând cu cercetările vizând Imperiul care au cunoscut un oarecare reviriment și au dus nuanțarea și înnoirea discursului istoriografic, Mircea-Gheorghe Abrudan a reunit, în definitiv, în paginile acestei lucrări trei studii de caz relevante pentru însăși istoria Monarhiei: o istorie sintetică a vieții bisericești instituționalizate a populației ortodoxe din Imperiu, o istorie instituționalizată a organismului din cadrul armatei imperial menit să răspundă nevoilor spirituale ale membrilor corpului militar și, în fine, o istorie a clerului ortodox care a activat în acest context”, a notat pr. prof. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan în prefața volumului.

Mâine, Biblioteca ASTRA va găzdui lansarea volumului „Opera poetică” de Dumitru Chioaru. Apărută anul acesta, la Editura Rocart, colecția este coordonată și îngrijită de Călin Vlasie, iar prefața este semnată de criticul literar Ion Bogdan Lefter. La eveniment vor participa Rita Chirian, Călin Vlasie și Adrian Alui Gheorghe. Lansarea de carte este programată începând cu ora 17:30, în foaierul bibliotecii.

Răspunde