Muzeul ASTRA lansează Olimpiada “Meșteșuguri Artistice Tradiționale” 2023

Muzeul ASTRA lansează Olimpiada “Meșteșuguri Artistice Tradiționale” 2023

Muzeul ASTRA și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu dau startul înscrierilor la faza judeţeană din cadrul Olimpiadei „Meşteşuguri artistice tradiţionale”, eveniment ajuns la ediția XXVI-a.

Concursul se va desfășura în zilele de 18 și 19 mai, la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Olimpiada se adresează copiilor cu vârsta între 6 și 18 ani care se manifestă, prin instrucţia şi educaţia primite în familie sau la şcoală, ca adevăraţi creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meşteşugului artistic tradiţional, ai specificului artizanal din satul de origine, având calităţile de manualitate, dexteritate tehnică şi simţ artistic propriu unui artist autentic, provenind din mediul rural, membri ai cercurilor de profil de artă populară, din şcoli sau cluburile elevilor din mediul rural sau urban, precum și echipelor selectate în prealabil la faza pe unitate de învăţământ, club sau palat al copiilor şi elevilor.

18 mai – secțiuni: pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn, pictură naivă, încondeiat ouă

Locație: Muzeul în aer liber/ Hostel Diana/ sala de conferințe

19 mai – secțiuni: țesut, cusut/ brodat, confecţionat port popular, confecţionat păpuşi, confecţionat poboabe, împletit, artă decorativă, prelucrare lemn, os, fier; olărit; modelat ceramică; confecţionat măşti

Locație: Muzeul în aer liber/ Pavilionul Muzeal Multicultural ASTRA

Fiecare unitate școlară şi/sau conexă poate fi reprezentată de doi elevi – selecţionaţi, în prealabil, la nivel de unitate şcolară şi/sau conexă – pentru unul din meşteşugurile tradiţionale.
Un elev va participa la o singură secţiune.
Concursul constă în prezentarea unor produse brute sau semifinite pe care concurentul le va desăvârşi în timpul concursului.
La secțiunile pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn și pictură naivă, concurenții se vor prezenta în concurs cu următoarele teme iconografice:
– pictat icoane pe sticlă, teme la alegere: Punerea în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. Prohodul Domnului. Vinerea Mare sau Intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. Duminica Floriilor sau a stâlpărilor;
– pictat icoane pe lemn, teme la alegere: Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina sau Sfânta Mare Cuvioasă Parascheva;
– pictură naivă, teme la alegere: Copilăria în interiorul casei tradiţionale şi bucuria activităţilor în mijlocul familiei.
Suportul trebuie să măsoare, la alegere, 210 × 297 mm (format A4) sau 148 × 210 mm (format A5). Datorită timpului limitat de lucru în concurs, este permis ca lucrarea să fie prezentată sub formă semifinită, respectiv doar cu trasarea în prealabil a conturului.
Elevul trebuie să demonstreze că posedă cunoştinţe temeinice legate de practicarea meşteşugului, că stăpâneşte practic tehnicile privind confecţionarea, modelarea şi decorarea artistică a produselor, conform tradiţiei.
Prezenţa în concurs va fi aprobată exclusiv în costum popular, reprezentând portul popular specific satului şi zonei de rezidenţă pentru fiecare concurent. Se va evita utilizarea materialelor neconvenţionale în confecţionarea pieselor de port popular.
Materialele de lucru nu sunt asigurate de către organizatori.
Lucrările prezentate pentru concurs trebuie să respecte tradiţia locală a genului, lăsând loc exprimării talentului şi forţei de creaţie proprii, însă, manifestate în deplin respect pentru spiritul tradiţiei populare.

Juriul va evalua lucrările acordând punctaj pentru:
– tehnica de lucru (materiale, unelte folosite),
– respectarea tradiţiei,
– cunoştinţe teoretice (referitoare la tema, istoricul, denumirea şi ornamentica obiectului realizat în concurs şi a meşteşugului practicat),
– complexitatea obiectului (gradul de dificultate al piesei alese, modelul de inspiraţie, complexitatea realizării ornamentelor),
– autenticitatea şi cunoaşterea costumului popular specific zonei de provenienţă, prezentarea generală a concurentului.
Jurizarea* va fi asigurată de o Comisie de jurizare, constituită din specialişti din cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, prezidată de prof. univ. dr. Ilie Moise.

Înscrieri se pot face până în data de 21 aprilie 2023 la
– Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, str. Lucian Blaga nr.26, tel.0369/101202, fax. 0269/210817, e-mail: educativsb@gmail.com, în atenţia doamnei inspector Daniela Muntean,
sau
– Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Pădurea Dumbrava, nr. 16, cod 550399, tel. 0756/085780, e-mail: elena.gavan@muzeulastra.com, în atenţia doamnei muzeograf Elena Găvan.

Răspunde