Mediaș, la răscrucea timpului. Între estetica orașului și provocările contemporane ale locuințelor

Mediaș, la răscrucea timpului. Între estetica orașului și provocările contemporane ale locuințelor

Asociația “Fanny Baumel” derulează proiectul “Ferestre – Poveștile orașului și ale lemnului”, o inițiativă menită să faciliteze în rândul medieșenilor conștientizarea importanței patrimoniului construit, dar și să încurajeze locuitorii să identifice și să promoveze elementele arhitecturale specifice orașului.

Printre activitățile proiectului se numără: organizarea unei conferințe pe tema patrimoniului construit; prelegere privind rolul arhitectului în cumpărarea și amenajarea locuinței; activități interactive destinate tinerilor: joc urban pe echipe – vânătoare de comori arhitecturale, atelier de fotografie, expoziție de fotografie; atelier de restaurare a ferestrelor de lemn cu ajutorul unei echipe de voluntari.

Proiectul, în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei, este implementat de către Asociația “Fanny Baumel” în perioada septembrie – octombrie 2022, având ca obiectiv familiarizarea comunității locale cu estetica și funcționalitățile ferestrelor istorice ale caselor săsești.

Răspunde