Infrastructura educațională din Regiunea Centru, sprijinită cu finanțări nerambursabile de peste 300 milioane de euro

Infrastructura educațională din Regiunea Centru, sprijinită cu finanțări nerambursabile de peste 300 milioane de euro

Zeci de mii de tineri din județele Regiunii Centru beneficiază de condiţii mai bune de studiu, ca urmare a implementării unor proiecte europene în valoare de peste 300 de milioane de euro, în perioada 2007-2022.

Astfel, în perioada 2007-2022, 29 proiecte au fost destinate reabilitării termice a unităților de învățământ în vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor, având o valoare totală de aproximativ 25 milioane euro. La acestea s-au adăugat 121 proiecte în valoare totală mai mare de 200 milioane euro, prin care au fost construite, reabilitate, modernizate sau extinse, dar și dotate, creșe, grădinițe, școli, licee, colegii și universități din întreaga regiune.

Am susținut creșterea calității în educație prin îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor instituțiilor de învățământ în care își desfășoară activitatea elevii, majoritatea acestora fiind construcții vechi și mari consumatoare de energie. Fondurile Regio au sprijinit multe instituții de învățământ în vederea reabilitării energetice dar și pentru lucrări de modernizare și dotare. În prezent, peste 15.000 de elevi și studenți din Regiunea Centru beneficiază de condiții mai bune de studiu datorită investițiilor cu fonduri REGIO în 150 proiecte, cu o valoare totală de peste 230 milioane euro”, a menționat Simion Crețu, director general ADR Centru. 

Preocuparea pentru asigurarea calității în învățământul superior asigură absolvenților abilitățile necesare pentru a obține succesul pe piața muncii. POR 2014-2020 a urmărit inclusiv creșterea relevantei învățământului terțiar universitar și consolidarea rolului universităților, în relație cu piața forței de muncă și cu sectoarele economice competitive din Regiunea Centru. Investițiile realizate au susținut asigurarea unei activități didactice și de cercetare de calitate, orientate spre creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sociale. Printre universitățile care au obținut finanțare pentru dezvoltare se numără Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu.

Proiectele de modernizare a școlilor finanțate prin fonduri europene nerambursabile, sunt imperios necesare în educație, deoarece ne aflăm într-o continuă dezvoltare, iar sistemul educațional trebuie să țină pasul cu evoluția societății, tehnologia fiind tot mai avansată, cererea pe piața muncii tot mai pretențioasă. Astfel proiectele realizate prin POR 2014-2020 au avut ca principal scop creșterea calității educației, atractivității și gradului de participare la învățământ pentru cât mai mulți dintre elevii din Regiunea Centru, atât din comune, cât și din orașe și municipii. Concret, prin activitatea noastră din perioada 2007-2022, peste 40.000 de elevi și studenți se bucură de condiții mai bune de studiu, ca urmare a implementării, a mai mult de 210 proiecte europene, prin care sistemul educațional a fost finanțat cu mai mult de 300 milioane euro“, a mai precizat Crețu, vorbind despre impactul finanțărilor europene asupra sistemului de educație din Regiunea Centru.

Răspunde