Evenimente

Deratizare pe domeniul public în perioada 22-23 august

Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului pregătește, prin firma contractată, DD CHIM SRL, o nouă campanie de deratizare în municipiul Sibiu.

Acțiunea este cea de-a doua de acest tip din acest an și este programată să se desfășoare în perioada 22-23 august.

Lucrări de deratizare se vor desfășura în parcuri și spații verzi, în zonele de blocuri, în piețe, pe maluri de lac, pe terenurile instituțiilor și pe platformele de colectare a deșeurilor.

Substanțele vor fi amplasate în dispozitive speciale care sunt marcate corespunzător, avertizând asupra pericolului pe care îl reprezintă substanțele toxice din interior. Produsul utilizat este Varat Block, avizat de Ministerul Sănătății, iar antidotul în caz de ingerare accidentală este Vitamina K1.

Părinții sunt rugați să supravegheze îndeaproape copiii, pentru a evita venirea lor în contact cu aceste substanțe, iar deținătorii de animale de casă trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni intoxicațiile accidentale în rândul acestora.

Răspunde