RAMSAT: Bune practici în domeniul turismului, împărtășite de autoritățile din Mărginimea Sibiului cu partenerii europeni

RAMSAT: Bune practici în domeniul turismului, împărtășite de autoritățile din Mărginimea Sibiului cu partenerii europeni

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Primăria comunei Rășinari, în calitate de parteneri de proiect, conduc delegația Regiunii Centru – din care mai fac parte reprezentanții Primăriei orașului Săliște, ai comunei Biertan și din partea GAL Mărginimea Sibiului – la întâlnirea de lucru din Portugalia în cadrul căreia sunt prezentate planurile de acțiune pentru îmbunătățirea politicilor care sprijină dezvoltarea turismului alternativ din cinci regiuni europene, participante în proiect.

La Castelo de Vide are loc și o dezbatere privind perspectivele turismului alternativ în regiunile partenere, după care va fi organizată o vizită de studiu în două localități din regiunea portugheză Alto Alentejo, pentru prezentarea unor bune practici.

Această reuniune de lucru, derulată în perioada 21-22 iunie, are loc la finalul primei faze a proiectului RAMSAT, după ce toate regiunile și-au dezvoltat propriile planuri de acțiune, în care au inclus lecțiile învățate în urma cooperării dintre partenerii proiectului. Toate planurile de acțiune dezvoltate la nivelul regiunilor țintă au fost aprobate de către responsabilii din cadrul programului Interreg Europe, iar proiectul RAMSAT va intra în faza dedicată implementării acestor planuri.

Simion Crețu, director general al ADR Centru: „Considerăm că proiectul RAMSAT poate fi un bun argument pentru încurajarea politicilor regionale care vizează utilizarea durabilă a resurselor oferite de patrimoniul cultural și natural din fiecare regiune, ceea ce va permite dezvoltarea unui turism responsabil, de calitate, având grijă de mediul înconjurător și de moștenirea culturală, aducând, în același timp, beneficii comunităților locale. Îmbunătățirea pe care noi am adus-o pregătirii noului Program Operațional Regional Centru 2021-2027 – prin proiectul RAMSAT – constă în includerea în Prioritatea 7.1 a programului, ,,O regiune cu turism durabil”, a activităților de susținere a dezvoltării și punerii în valoare a patrimoniului natural și cultural în zonele rurale, a ecoturismului și turismului montan. Pentru aceasta am folosit modelele altor regiuni, precum Alto Alentejo din Portugalia. Grupul de lucru local al proiectului RAMSAT a avut o contribuție activă și benefică în toate etapele de consultare pe care le-am avut în legătură cu elaborarea POR Centru 2021-2027.”

Proiectul RAMSAT – Revitalizarea Zonelor Montane și Izolate prin Turism Alternativ Durabil – este coordonat de către Comunitatea Intermunicipală Alto Alentejo din Portugalia și este implementat alături de alte şase organizații din cinci regiuni din România, Bulgaria, Slovenia, Estonia și Marea Britanie. Acest proiect este finanțat în cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1 – Politici pentru îmbunătățirea patrimoniului natural și cultural, prevăzut a se derula în două etape. Prima fază, de implementare, este dedicată cooperării interregionale și schimburilor de experiențe și se finalizează cu elaborarea unui plan de acțiuni pentru îmbunătățirea politicilor locale, regionale sau naționale pentru dezvoltarea turismului alternativ. A doua fază se va derula pe o perioadă de 12 luni și este axată pe monitorizarea implementării acțiunilor incluse în planul de acțiune.

Prin schimbul de bune practici și cunoaștere între regiunile partenere, proiectul RAMSAT promovează îmbunătățirea politicilor locale și regionale care vizează dezvoltarea turismului în zonele țintă și asigură utilizarea durabilă a resurselor naturale și a patrimoniului cultural și promovarea unui management mai eficient al resurselor.

Pe parcursul primilor 3 ani ai proiectului, partenerii din cele 5 regiuni au organizat mai multe evenimente de diseminare la nivel regional, fiecare partener identificând bune practici care pot fi transferate către alte regiuni. Până în prezent, proiectul a strâns 35 exemple de bune practici, 16 dintre acestea fiind aprobate și încărcate în  platforma online a programului Interreg Europe și sunt dedicate învățării (policy learning platform). Prin acest instrument, responsabilii de politici publice din orice regiune europeană pot avea un acces ușor la bunele practici identificate în cadrul proiectului și pot transfera spre regiunile proprii exemplele propuse de către partenerii RAMSAT.

Răspunde