Mai multe programări la Evidența Persoanelor

Mai multe programări la Evidența Persoanelor

În contextul în care documentele de identitate a căror valabilitate a fost prelungită în perioada pandemiei au expirat în 7 iunie, Serviciul Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Sibiu se confruntă cu un număr mare de solicitări de preschimbare a cărților de identitate. La această situație, se adaugă și perioada concediilor când, pentru a călători, cetățenii vin la ghișee pentru a obține cărți de identitate valabile.

Pentru a evita supraaglomerarea, Serviciul de Evidență a Persoanelor a extins calendarul lunar al programărilor online și a înființat un nou ghișeu de programare online. Prin urmare, se pot programa în fiecare lună un număr suplimentar de 696 de cetățeni, astfel că la cele două ghișee de programări online se vor gestiona 2.272 de programări/lună, față de 1.576 de programări anterior.

Reamintim că preluarea documentelor este posibilă exclusiv în baza programărilor online, pe site-ul Primăriei, secțiunea Programări online – Evidența Persoanelor. Pentru respectarea programărilor, cetățenii sunt rugați să aibă pregătite toate documentele necesare și să achite în prealabil  taxele  necesare la casieriile Direcției Fiscale Locale Sibiu, la oficiile poștale sau online, prin intermediul ghiseul.ro.

Pentru cazurile excepționale, în care sibienii nu dețin mijloacele electronice pentru a face o programare online, Serviciul Evidența Persoanelor va efectua programarea prin telefon, la 0269/208845, în funcție de intervalele orare rămase disponibile.

De asemenea, în cazul celor care solicită eliberarea unor noi acte de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numelui de familie prin căsătorie/divorț, documentele se vor prelua fără programare online, în baza programării telefonice la 0269/208845 sau prin email la evidentapersoanelor@sibiu.ro.

Pentru a afla data eliberării noii cărți de identitate, accesați https://www.sibiu.ro/images/uploads/servicii/Eliberare_acte_identitate.pdf. Termenul de eliberare a documentelor este între 5 și 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii până la 30 de zile, în funcție de volumul de cereri.

Răspunde