Planul de Mobilitate Urbană Durabilă actualizat a ajuns în etapa avizării de mediu

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă actualizat a ajuns în etapa avizării de mediu

Primăria Sibiu actualizează Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Sibiu, un document strategic important în planificarea investițiilor și dezvoltării infrastructurii în Sibiu.

Actualizarea este realizată cu sprijinul unei firme specializate, SC Foreign Investment Projects (FIP) Consulting SRL București.

În urma studiilor realizate pentru identificarea situației mobilității în Sibiu în prezent și după consultările cu factorii interesați de pe plan local, consultantul și echipa proiectului din cadrul Primăriei au elaborat un draft al planului care parcurge în prezent etapa evaluării de mediu.

Acest document poate fi consultat pe sibiu.ro și conține în principal: analiza situației existente din punct de vedere al transportului public și de marfă, al mijloacelor alternative de deplasare și al managementului traficului, precum și identificarea zonelor cu complexitate ridicată din punct de vedere al mobilității, evaluarea impactului actual al mobilității din Sibiu din punctul de vedere al mediului, accesibilității, siguranței și calității vieții, viziunea de dezvoltare a mobilității urbane în Sibiu în următorii ani, direcțiile de dezvoltare a mobilității și propuneri de proiecte, precum și prioritizarea acestora, planul de acțiune și monitorizare a implementării acestuia.

„În această etapă, consultăm sibienii cu privire Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Observațiile, propunerile și recomandările se pot transmite până în data de 1 iunie 2022 pe adresa strategie@sibiu.ro”, transmite municipalitatea într-un comunicat.

Reamintim pașii parcurși până în prezent în elaborarea documentului:

  • în aprilie 2021 a avut loc o sesiune de colectare de date, realizată de consultant prin aplicarea de chestionare fie prin interviuri directe cu cetățenii, fie online. Au fost completate în total peste 1.400 de chestionare care au oferit Primăriei Sibiu și consultantului o imagine asupra mobilității sibienilor, a obiceiurilor de deplasare a acestora și a nevoilor lor
  • pe parcursul anului 2021 au avut loc întâlniri cu Arhitectul Șef al Județului Sibiu, cu reprezentanții administrațiilor locale din localitățile învecinate Sibiului care fac parte din ADI Transport Metropolitan Sibiu și cu reprezentanți ai ONG-urilor care activează în domeniul mobilității urbane. De asemenea, a avut loc o întâlnire cu firma care actualizează Planul Urbanistic General al Sibiului, pentru corelarea celor două documente strategice.
  • în martie 2022 a avut loc o consultare cu stakeholderii locali și cu Consiliul Local Sibiu în care s-a prezentat conceptul și direcțiile de actualizare a acestui plan.

Pașii următori sunt transmiterea Planului către ADR Centru pentru avizare și apoi supunerea acestui document aprobării Consiliului Local Sibiu.

Răspunde