Parteneriat pentru dezvoltarea şi promovarea destinației de ecoturism Mărginimea Sibiului

Parteneriat pentru dezvoltarea şi promovarea destinației de ecoturism Mărginimea Sibiului

Consiliul Județean, localitățile din Mărginimea Sibiului, asociații și firme din zonă devin parteneri într-un acord care urmărește poziționarea județului Sibiu ca destinație verde nr. 1 în România, până în anul 2030.

În ședința de joi, 26 mai, consilierii județeni vor vota la propunerea președintelui Daniela Cîmpean încheierea unui acord de parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Mărginimea Sibiului, „în scopul promovării ecoturismului la nivelul județului și al îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare sustenabilă pentru poziționarea județului Sibiu ca destinație verde nr. 1 în România, până în anul 2030, precum și în vederea susținerii și valorificării EuroRando 2022 – întâlnirea europeană a drumeților, cel mai important eveniment de natură și cultură, organizat o dată la cinci ani într-o regiune din Europa, sub patronajul Asociației Europene a Drumeților”.

Practicarea ecoturismului – un obiectiv de dezvoltare durabilă

„Turismul reprezintă un domeniu prioritar de dezvoltare pentru județul Sibiu, iar practicarea ecoturismului reprezintă un obiectiv de dezvoltare durabilă, asumat de județul Sibiu, dovadă fiind atât implementarea Programului Anii Drumeției 2021-2022, al cărui obiectiv principal este îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județ și încurajarea practicării drumeției, ca activitate specifică ecoturismului, cât și organizarea celor două ediții ale Târgului de Ecoturism, desfășurate în Sibiu, oferta ecoturistică situându-se pe un trend ascendent.

Prin proiectul RAMSAT – Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil, proiect finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2014-2020, implementat de către Primăria Rășinari, se dorește obținerea certificării de destinație ecoturistică a Mărginimii Sibiului. În cadrul acestui demers, prin încheierea unui Acord de Parteneriat între Județul Sibiu, U.A.T.-uri din Microregiunea Mărginimea Sibiului (Săliște, Tălmaciu, Cristian, Boița, Gura Rîului, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Rășinari, Rîu Sadului, Sadu și Tilișca), asociații și firme din zonă, se dorește constituirea unui nucleu de parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Mărginimea Sibiului, semnatarii acordului urmând să colaboreze în direcția obținerii acestei certificări. La nucleul inițial vor putea adera, ulterior și alte entități care susțin dezvoltarea destinației de ecoturism Mărginimea Sibiului”, a subliniat Daniela Cîmpean.

Datorită localizării geografice, patrimoniului natural existent și activităților turistice dezvoltate în ultimii ani, județul Sibiu are oportunitatea să devină destinație verde până în 2030, evidențiind-se printre alte destinații din România și din Europa printr-o ofertă turistică aparte, ce respectă principiile de dezvoltare agreate recent de Uniunea Europeană prin Pactul Verde European: economie curată și cu nivel scăzut de emisii poluante, refacerea și susținerea biodiversității, inovație și incluziune, consideră Cîmpean.

Mărginimea Sibiului este cunoscută ca o zonă cu un potențial turistic deosebit de valoros, care oferă turiștilor un cadru natural pitoresc, tradiții culturale și culinare, produse locale de calitate, evenimente culturale ce pun în valoare autenticitatea satelor din Mărginime, reîntoarcerea la natură și la simplitatea de altădată.

În urma consultărilor cu partenerii locali din societatea civilă şi sectorul public şi privat, organizate de către Primăria comunei Rășinari, cu sprijinul Asociaţiei de Ecoturism din România (AER), s-a ajuns la concluzia că destinaţia de ecoturism va cuprinde suprafaţa ce coincide cu zona Mărginimii Sibiului.

Obiectivele parteneriatului

Viitorii parteneri îşi propun ca Mărginimea Sibiului să obțină statutul oficial de destinaţie de ecoturism, emis de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin promovarea valorilor culturale şi naturale ale zonei Mărginimii Sibiului şi dezvoltarea infrastructurii şi a produselor de turism într-un mod responsabil, cu respect şi atenţie faţă de capitalul natural.

Printre obiectivele parteneriatului se numără următoarele: crearea unei reţele integrate de servicii de ecoturism de calitate la nivelul zonei Mărginimii Sibiului, dezvoltarea durabilă şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a zonei Mărginimii Sibiului ca un model de destinaţie de ecoturism, creşterea capacităţii de administrare şi promovare a destinaţiei şi a serviciilor de turism, construirea unei identităţi vizuale a zonei şi realizarea unei comunicări unitare şi integrate către turişti, conservarea şi valorificarea ariilor naturale protejate şi a peisajului tradiţional, îmbunătăţirea infrastructurii turistice la nivelul destinaţiei etc. Aceste obiective se încadrează în Strategia de Dezvoltare a Destinației de Ecoturism Mărginimea Sibiului.

Răspunde