Primăria amână termenul depunerii declarațiilor de scutire de la plata taxei de salubrizare pentru imobilele nelocuite

Primăria amână termenul depunerii declarațiilor de scutire de la plata taxei de salubrizare pentru imobilele nelocuite

Cetățenii care dețin imobile nelocuite nu trebuie să plătească taxă de salubrizare pentru acestea, conform Regulamentului aprobat în 2021. Pentru a beneficia de scutire, proprietarii trebuie însă să depună anual o declarație în acest sens, împreună cu documente care să ateste că imobilul este nelocuit (confirmarea din partea asociației de proprietari/locatari – în cazul imobilelor ce fac parte din asociații și/sau orice alt document care să ateste faptul că imobilul este nelocuit/nefuncțional – în cazul celorlalte imobile).

Termenul prevăzut în Regulament pentru depunerea acestei declarații este 31 martie a fiecărui an. Până la această dată, doar 40% dintre proprietarii care figurau în evidențele Direcției Fiscale ca deținând imobile nelocuite au depus declarația respectivă. Pentru a nu impune automat penalizarea în cazul celor aproximativ 6.000 de imobile pentru care încă nu s-a depus declarație, Primăria Sibiu propune Consiliului Local, în ședința din această lună, modificarea permanentă a termenului de depunere a acestei declarații pentru 30 septembrie.

Propunerea este motivată pe de o parte de faptul că mulți dintre proprietarii acestor imobile au domiciliul în altă localitate sau chiar în străinătate și este posibil ca informațiile privind această obligație să nu fi ajuns la ei în timp util. Pe de altă parte, termenul de 31 martie se suprapune cu termenul de plată al impozitelor și taxelor locale, cu termenul de depunere a rapoartelor de evaluare pentru clădirile nerezidențiale, precum și cu termenul de depunere a documentelor justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior pentru scutirile sau reducerile noi de la plata impozitului pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport prevăzute de Codul Fiscal. Așadar, până la respectiva dată proprietarii de imobile au deja termene pentru multe demersuri care țin de taxe și impozite.

Prin același proiect se propune și amânarea primei regularizări a taxei de salubrizare, prin calcularea diferenței între numărul de ridicări incluse în abonamentul standard și numărul de ridicări suplimentare. Prima regularizare era prevăzută pentru anul 2021, cu termen de transmitere către cetățeni a sumelor de plată până în 31 martie 2022. Însă, având în vedere că crearea infrastructurii pentru contorizarea exactă la platformele de blocuri este încă în curs, Direcția Fiscală propune ca prima regularizare să se facă doar pentru 2022, cu termenul de transmitere a deciziilor de impunere să se transmită până în 31.03.2023.

Răspunde