Proiecte pentru Biertan

Proiecte pentru Biertan

Consiliul Județean Sibiu finanțează inițiative pentru păstrarea și valorificarea patrimoniului din Biertan.

Și în acest an, Primăria comunei Biertan a elaborat un ghid de finanțare și de intervenție care reprezintă proceduri de aplicare a legislației specifice în vigoare. Aceste proceduri privesc atât măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de protecție a monumentelor istorice și pentru zonele construite protejate, cât și modul de intervenție asupra clădirilor din aceste zone, pe zone prioritare de intervenție, în concordanță cu programul multi-anual de finanțare a intervențiilor pentru protejarea și conservarea patrimoniului construit.

Daniela Cîmpean, președinte CJ Sibiu: „Doar prin eforturi susținute, Biertanul și-a păstrat farmecul cu vechile case construite în stil baroc transilvănean, cu zidurile groase și fundațiile din piatră, cu fațadele în culori pastel și decorațiile cu motive viticole. Iar datorită ansamblului arhitectural cu frumoasa cetate fortificată, comuna Biertan a fost inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.”

Intervențiile care vor avea loc asupra imobilelor tratează doar aspectul exterior al acestora, fără a aduce modificări formei și materialelor de construcție originale iar proprietarii clădirilor au obligația de a realiza lucrările de intervenție și protejare a clădirilor, dacă acestea prezintă degradări care pun în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea și siguranța populației, care afectează calitatea mediului, a cadrului construit urban și a spațiilor publice.

Sesiunile de finanțare se deschid anual, iar cererile de finanțare din partea proprietarilor se depun la Primăria Biertan până la data de 30 aprilie. „Încurajăm toți locuitorii să fie parte din spiritul conservării tradițiilor autentice și să se înscrie în număr cât mai mare în programul oferit de Primăria comunei Biertan”, se arată într-un comunicat al CJ Sibiu.

Răspunde