Alternativă tot mai atractivă pentru turiștii dornici de pitoresc și autenticitate

Alternativă tot mai atractivă pentru turiștii dornici de pitoresc și autenticitate

Turismul rural în Mărginimea Sibiului este în plină dezvoltare.

Mărginimea Sibiului este cunoscută ca o zonă cu un potențial turistic deosebit de valoros, care oferă turiștilor un cadru natural pitoresc, tradiții culturale și culinare, produse locale de calitate, evenimente culturale ce pun în valoare autenticitatea satelor, reîntoarcerea la natură și la simplitatea de altădată. Aceste oportunități de dezvoltare și promovare a turismul alternativ durabil au fost analizate în cadrul celei de-a șasea întâlniri a grupului tehnic de lucru pentru Mărginimea Sibiului organizată în cadrul proiectului RAMSAT “Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului INTERREG EUROPE 2014-2020. Întâlnirea a avut loc ieri, 10 februarie, și a fost organizată online de Primăria comunei Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de parteneri ai proiectului.

În cadrul întâlnirii a fost discutat draftul Planului de Acțiune pentru Mărginimea Sibiului precum și posibilitatea certificării Mărginimii Sibiului ca destinație de ecoturism în România. De asemenea, membrii grupului de lucru au realizat o analiză SWOT a destinației Mărginimii Sibiului, fiind identificate puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări în domeniul turismului rural. Totodată, au fost identificate modele de bune practici în domeniul turismului rural din Mărginimea Sibiului. În cadrul proiectului o bună parte dintre modelele de bună practică identificate au fost selectate și acceptate pe platforma INTERREG EUROPE și împărtășite partenerilor europeni.

Discuțiile din cadrul grupului de lucru sunt importante și în contextul în care pe data de 16 februarie va avea loc seminarul interregional Use of Natural Heritage for Rural Tourism”, eveniment organizat de partenerii din Spania și în cadrul căruia va fi promovat potențialul turistic a zonei Mărginimii Sibiului, ca regiune parteneră în proiect.

Bucur Bogdan, primar Rășinari: ”Proiectul RAMSAT este important deoarece aduce în fața partenerilor internaționali exemple de bună practică în turism din Mărginimea Sibiului. Totodată, în cadrul proiectului se încearcă schimbarea unui instrument politic astfel încât acesta să răspundă nevoilor de dezvoltare durabilă a turismului în mediul rural. Aici facem referire la Programul Operațional Regional 2021-2027, respectiv Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil, prezentat în cadrul întâlnirii de partenerii de la ADR Centru. Proiectul va avea ca rezultat realizarea unui plan de acțiune pe Mărginimea Sibiului cu sprijinul Asociației de Ecoturism din România, fiind continuate demersurile de desemnare a Mărginimii Sibiului ca destinație ecoturistică recunoscută la nivel național. Mulțumim pe această cale tuturor partenerilor implicați în proiect pentru colaborarea și contribuția lor la acest demers!

Din grupul tehnic de lucru fac parte reprezentanți ai primăriilor din Mărginime, Consiliului Județean Sibiu, Universității „Lucian Blaga”Sibiu, Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Asociatiei Județene de Turism Sibiu, Grupului de Acțiune Locală Mărginimea Sibiului, ONG-urilor și asociațiilor de profil, reprezentanți ai ocoalelor silvice etc.

Răspunde