Dezvăluirile unui sibian care l-a cunoscut pe Eminescu

Dezvăluirile unui sibian care l-a cunoscut pe Eminescu

„Un student străin și foarte simpatic…”, povestea preotul sibian Ion Mihu despre întâlnirea sa cu tânărul Mihail Eminovici.

Despre legăturile poetului național cu Sibiul s-au așternut multe valuri de cerneală. Astăzi, când se împlinesc 172 de ani de la nașterea lui Eminescu, redăm o mărturie aproape deloc cunoscută despre perioada petrecută de acesta la Sibiu.

În 1864, tânărul Eminovici venise la Sibiu, unde studia Ilie, fratele său mai mare cu patru ani, pentru a-și continua studiile ca „privatist” la Gimnaziul catolic de stat care funcționa în Piața Mare, în casele parohiale ale bisericii romano-catolice. Aici a urmat clasa a III-a gimnazială, cu predare în limba germană, iar pe certificatul său de absolvire a fost înscrisă mențiunea „prima clasă”, Eminescu având astfel calea deschisă pentru a fi admis la universități din Austria sau Germania.

Întâmplarea descrisă în continuare s-a petrecut probabil spre sfârșitul lunii iunie 1864, urmând firul cronologic al relatărilor lui Ioan Mihu. Acesta din urmă era student teolog în clasa I când l-a întâlnit pe Eminescu.

„Tot în anul 1864, într-o zi de sărbătoare, nu-mi mai pot da seama cum, am ajuns cu niște studenți foști colegi cu mine în gimnaziu, pe care nu-i mai țin bine în memorie, convenind în piața mare cu regretatul de veșnică aducere-aminte, Mihai Eminescu, pe care îl priveam ca pe un student străin și foarte simpatic, nu știu bine cum, prin scurtă cunoștință ne-am chefuit într-un birt, cam simplu pe atunci, în strada Cisnădiei, până seara târziu, iar eu pentru disciplina seminarială am fost silit a mă reîntoarce singur în seminar; deși rămas de cină cam pe la 9 ore, am fost aspru admoniat din partea inspectorului seminarial (C. Stejar) a nu mai călca și a doua oară regulamentul seminarial… Ceilați studenți împreună cu Eminescu având chef și care mă îndemnau și pe mine să continui cu ei, au rămas la petrecere până către ziuă, făcând preumblări spre Dumbravă, precum îmi spuneau la întâlnire foștii colegi, studenți, iar cu Eminescu nu m-am întâlnit în viață”, a consemnat autorul în broșura „O scurtă privire retrospectivă asupra trecutului meu scrisă de mine însumi: Ion Mihu, fost preot și expeditor consistorial în Sibiu, actualmente paroh gr.or. în comuna Laz (comit. Sibiu)”, tipărită la tipografia arhidiecezană din Sibiu în 1911.

Ioan Mihu s-a născut la Cacova, în 1844, într-o familie de preot, iar în 1863 a fost înscris la cursul clerical de la Sibiu.

„Și totuși I. Mihu ar fi mai putut întâlni pe Eminescu peste doi ani la adunarea generală a ‘Astrei’ (27-28 aug. 1866) la care au participat amândoi. Dar fiind multă lume e posibil să nu se fi recunoscut. În seara zilei de 27 august Mihu participa la ‘balul Asociațiunii’, făcând cunoștința fiicei senatorului magistral Tamaș Emeric, cu care se va căsători în curând, fiindu-i naș Axente Sever, în timp ce Eminescu hoinărind singur toată ziua este descoperit seara de un cunoscut pe o bancă în parcul din Alba Iulia și primește invitația acestuia de a dormi la o cârciumă de căruțași”, descrie Gh. Pavelescu în studiul „Eminescu la Sibiu”, apărut la București în 1965, sub egida Societății de Științe Istorice și Filologice din RSR.

Răspunde