Ban cu ban, pentru noul an

Ban cu ban, pentru noul an

Propunerea de buget local pentru anul 2022 este afișată pe site-ul sibiu.ro pentru consultare publică.

Bugetul total al municipiului Sibiu în 2022 este estimat la 955,22 milioane lei.

„Am construit bugetul de anul acesta pentru continuarea dezvoltării orașului, aproximativ 55% din fonduri fiind propuse a fi alocate spre investiții care să aibă ca rezultat creșterea calității vieții pentru sibieni. De la modernizarea cartierelor și investițiile în drumuri și poduri și până la modernizarea clădirilor unităților de învățământ, amenajarea de spații pentru sport și agrement, fondurile investite de noi vor dezvolta Sibiul pe mai multe direcții, toate importante pentru oraș”, a anunțat astăzi edilul-șef Astrid Fodor.

Sibienii pot transmite sugestii sau întrebări pe buget2022@sibiu.ro până în data de 27 ianuarie.

VENITURILE TOTALE ale bugetului provin din următoarele surse:

 • 50%, adică 473,34 milioane de lei – venituri proprii ale Sibiului din încasările din taxe și impozite și cotele defalcate din impozitul pe venit;
 • 28% – fonduri europene obținute de Primăria Sibiu. În anul 2022, veniturile estimate din fonduri nerambursabile vor însuma aproximativ 262,68 de milioane de lei aferente proiectelor în derulare;
 • 17% – excedentul bugetar din anii precedenți. Prin investițiile realizate, acesta a scăzut aproape la jumătate față de anul precedent, suma rămasă fiind deja contractată în totalitate;
 • 5% – sume defalcate din TVA, adică sume care estimăm că vor veni de la bugetul de stat pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap, salariile asistenților personali etc.

CHELTUIELILE TOTALE propuse în buget însumează de asemenea 955,22 milioane lei, din care:

 • 54%, adică peste 513 milioane de lei vor fi alocate pentru investiții pentru dezvoltarea orașului.
 • 46% pentru administrarea orașului (reparații la străzi, iluminatul public, întreținerea parcurilor și zonelor verzi, salubritate, reparații și achiziția de dotări pentru unitățile de învățământ, întreținerea mobilierului urban), subvenționarea activității de transport public, finanțarea activității culturale și sportive, funcționarea obiectivelor de agrement, funcționarea Primăriei și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local etc.

Cele mai importante sume vor fi alocate următoarelor domenii:

INFRASTRUCTURĂ ȘI MOBILITATE (327,32 milioane de lei)

INFRASTRUCTURĂ

În curs de execuție a lucrărilor:

 • reparații capitale în zonele de blocuri din cartierele Ștrand, Terezian, Hipodrom I
 • construcția drumului de legătură între cartierul Ștrand și cartierul Turnișor, peste Câmpșor
 • modernizare Calea Dumbrăvii
 • reabilitarea drumului vechi din stațiunea Păltiniș

Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuției:

 • extinderea și reabilitarea podului de pe șoseaua Alba Iulia

Urmează contractarea execuției lucrărilor:

 • modernizarea străzii Bratislava
 • revitalizarea zonei Gării și amenajarea parcării subterane în Piața 1 Decembrie (Piața Gării)

Elaborare documentații tehnico-economice:

 • viabilizarea cartierului Veterani
 • modernizarea și extinderea străzii Viitorului, în zona podului CFR
 • creare drumuri de legătură între Calea Șurii Mici și str. Turda din zona industrială Vest (str. Bruxelles și Varșovia)
 • reparații capitale ale podului Maria Tereza
 • crearea drumului de legătură între str. Intrarea Arieșului și Calea Dumbrăvii
 • reabilitarea unor străzi de pământ (Irisului, Lavandei, Dafinului, Triajului, Atena, Aviației, Muncel)
 • construcția parcărilor supraterane și restructurarea piețelor agroalimentare Cibin și Vasile Aaron

MOBILITATEA ALTERNATIVĂ

În curs de execuție:

 • sistem automat de închiriere a bicicletelor în regim self-service – Sibiu Bike City: 44 de centre de închiriere amplasate în întreg orașul, cu 540 de biciclete, inclusiv aplicația mobilă
 • Continuarea modernizării transportului public: livrarea a 9 autobuze electrice; crearea unei aplicații mobile pentru călători (informare în timp real cu privire la ora de sosire în stații a autobuzelor, gradul de încărcare al acestora, achiziția de bilete/abonamente, configurarea traseului dorit etc.); sisteme de afișaj în stații

Lucrări contractate:

 • traseu pentru bicicliști de-a lungul malurilor râului Cibin, între str. Maramureșului și centura ocolitoare

Elaborare documentații tehnico-economice:

 • amenajarea unui coridor integrat de mobilitate pe Calea Șurii Mici, cu bandă dedicată pentru transportul public și piste pentru biciclete
 • amenajarea unui coridor de mobilitate pe B-dul M. Viteazu – str. Rahovei
 • amenajare maluri Cibin – etapa II și III
 • documentație tehnico-economică pentru introducerea trenului periurban

SPORT, CULTURĂ ȘI SPAȚII VERZI (218,35 milioane de lei)

În curs de execuție:

 • modernizarea Stadionului Municipal Sibiu
 • amenajarea parcului Tilișca
 • centru multifuncțional în zona str. Oțelarilor dedicat comunităților marginalizate
 • spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gusțerița, pe str. Podului

În curs de contractare:

 • amenajarea bazei de agrement și sport în zona Obor

Elaborare documentații tehnico-economice:

 • amenajarea dealurilor Gușteriței pentru cicloturism, sport și agrement
 • modernizarea parcului Sub Arini și a parcului Astra
 • amenajarea unei zone pentru sport și agrement pe malul Cibinului, în zona “La Cascade”
 • amenajarea zonei pentru concerte în Pădurea Dumbrava
 • amenajare teren de sport în stațiunea Păltiniș

Pe lângă asigurarea bugetului necesar funcționării instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local – Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru copii și tineret Gong și Casa de Cultură a Municipiului – Primăria Sibiu va continua și anul acesta să finanțeze agendele orașului. De anul acesta, celor patru agende existente se adaugă Agenda Sănătății, iar pentru proiecte dedicate tinerilor se creează o agendă separată. De asemenea Primăria Sibiu va sprijini și proiectele depuse de cluburile sportive de drept public. Suma totală propusă a fi alocată pentru susținerea acestor proiecte este de 20,97 milioane lei, din care:

 • Agenda Culturală – 5,5 milioane lei
 • Agenda Sport – 6 milioane lei
 • Agenda Comunitară – 300.000 lei
 • Agenda pentru Tineret – 300.000 lei
 • Agenda Educațională – 300.000 lei
 • Agenda Sănătății – 4,5 milioane lei
 • Finanțarea cluburilor sportive de drept public – 300.000 lei

La acestea se adaugă sumele care vor fi decontate în anul 2022 aferente proiectelor desfășurate în anul 2021 în valoare de 3,7 milioane lei.

EDUCAȚIE (130,99 de milioane lei)

În curs de execuție:

 • construcția noii creșe de pe str. Hațegului – cartierul Ștrand
 • construcție noii creșe de pe str. Constructorilor – cartierul Țiglari
 • amenajarea unei noi creșe în cartierul V. Aaron, pe str. Electricienilor, prin reabilitarea unui imobil existent
 • extinderea școlii Regele Ferdinand din cartierul V. Aaron și construcția unei săli de sport
 • extinderea școlii I.L. Caragiale prin construcția unui nou corp
 • modernizarea unui corp al Colegiul Economic G. Barițiu și crearea de noi săli de clasă

Lucrări contractate:

 • construcția noului Liceul de Artă

În curs de contractare:

 • extinderea școlii N. Iorga și construcția unei săli de sport. Contractul încheiat în anul 2020 a fost reziliat din cauza problemelor de proiectare. S-a pornit o nouă procedură de achiziție pentru contractarea execuției lucrărilor.

Elaborare documentații tehnico-economice:

 • construcția unei creșe și grădinițe în Piața Cluj
 • extinderea școlii nr.4 și construcția unei săli de sport
 • extinderea Liceului Onisifor Ghibu
 • extinderea Colegiului Național Octavian Goga
 • construcția unei creșe și grădinițe pe Calea Șurii Mici și a unei creșe pe str. Al. Filozofilor
 • consolidarea și reabilitarea clădirii la fostul Liceu CFR
 • amenajare teren de sport și tribune la Școala nr. 8
 • construcția unei săli de sport și amenajarea de terenuri de sport la școala Radu Selejan
 • amenajare unui teren sport la Colegiul Pedagogic Andrei Șaguna
 • măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice la 15 unități de învățământ

În acest capitol sunt incluse și lucrări de reparații și achiziții de dotări în sumă estimată de 5,5 milioane lei, precum și alocări pentru burse și pentru premierea elevilor cu rezultate la concursurile școlare în valoare de 14,37 milioane lei.

ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

În curs de execuție:

 • reabilitarea și modernizarea clădirii Adăpostului de Noapte
 • modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Sibiu

Lucrări contractate:

 • cablaj metropolitan strada Constituției

În curs de contractare:

 • realizare iluminat eco-eficient în Zona Industrială Vest

Elaborare documentații tehnico-economice:

 • actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului
 • actualizare Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)
 • centru de conferințe și spectacole
 • construirea unui cămin pentru persoane vârstnice

Pentru obiectivele de investiții prevăzute la secțiunea „Elaborare documentații tehnico-economice”, după finalizarea documentațiilor, parte vor fi depuse pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, o parte vor fi finanțate din bugetul local și vor porni procedurile de contractare a lucrărilor, iar pentru altele se vor face demersuri pentru atragerea finanțării și din alte surse.

Răspunde