Certificatul de naștere al Sibiului

Certificatul de naștere al Sibiului

Pe 20 decembrie se împlinesc 830 de ani de la prima atestare documentară a Sibiului.

Într-un document emis la Roma, pe 20 decembrie 1191, Papa Celestin III confirmă prepozitura liberă a germanilor din Transilvania: „ecclesia theutonicorum ultrasilvanorum”. Originalul se păstrează la Arhiva Capitlului de la Strigonium/Esztergom, iar în Sibiu se găsește un facsimil pe care îl puteți vedea expus în Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România, în Centrul de dialog și cultură „Friedrich Teutsch”.

„Istoria sașilor transilvăneni s-a confundat încă de la începuturile sale cu istoria bisericii acestora. De aceea, nu este deloc întâmplător că primul document din colecția de «Izvoare privind istoria germanilor din Transilvania» («Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen Siebenbürgen») se referă la Ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum. Acest act a fost emis la 20 decembrie 1191 la Roma, deci în urmă cu mai bine de 800 de ani. El însă nu marchează nici începutul istoriei bisericești a sașilor sau germanilor din țara Transilvaniei și nici măcar întemeierea «prepoziturii» (praepositura), la care se referă mai îndeaproape. Mai curând se poate conchide din alte documente mai târzii asupra începuturilor istoriei așezării și a bisericii «teutonilor» transilvăneni. De altfel, aceștia sunt tocmai în documentele prepoziturii emise în următorii ani (1192-1196) pomeniți ca «flandri», intrând în cele din urmă în istorie – împreună cu coloniștii occidentali ai altor regiuni transilvănene, desemnați sub numele colectiv de «saxones» – ca sași transilvăneni. În documentul din 1191, papa întărește doar înscrierea prepoziturii, spre «veșnică pomenire», în registrul papal, ca așezământ pus în drepturile sale; prepozitura fusese deja în anii anteriori confirmată de regele Béla și adeverită la timpul său de legatul apostolic Grigore, devenit între timp cardinal la Roma. Deoarece regele Béla al III-lea a domnit din anul 1173, întemeierea prepoziturii trebuie situată între 1173 și 1190”, nota teologul și profesorul Paul Philippi (1923-2018), cetățean de onoare al municipiului Sibiu și fost președinte de onoare al Forumului Democrat al Germanilor din România.

Răspunde