Cercetări arheologice la castelul Turnu Roșu

Cercetări arheologice la castelul Turnu Roșu

Autoritățile caută cele mai bune soluții pentru valorificarea castelului Turnu Roșu de la Boița.

Consiliul Județean Sibiu va încheia protocoale de colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, în vederea realizării de relevee detaliate și cercetări arheologice pentru castelul Turnu Roșu de la Boița, clădire aflată în patrimoniul județului Sibiu și clasat în grupa A, ca monument istoric de valoare națională.

Cercetările vor sta la baza întocmirii ulterioare a documentațiilor tehnice pentru reabilitarea/restaurarea, refuncționalizarea și punerea în valoare a castelului. Totodată, materialele vor putea fi folosite în integralitate, cu titlu gratuit, de cele două universități ca material didactic pentru lucrări practice, semestriale, de atelier, lucrări de an sau material în vederea elaborării unor lucrări de licență/disertație.

Daniela Cîmpean, președinte CJ Sibiu: “Protejarea monumentelor istorice și punerea în valoare a acestora este o activitate nu doar de interes local sau județean, ci implicit de interes național. Castelul Turnu Roșu de la Boița este una dintre cele mai frumoase și încărcate de istorie clădiri pe care județul Sibiu o are în patrimoniu. De aceea, prin încheierea celor două parteneriate, ne dorim ca înainte să găsim cele mai bune soluții pentru valorificarea castelului, să ne documentăm din punct de vedere arheologic și istoric. Le mulțumesc pentru deschidere celor doi parteneri din mediul academic, și consider că prin acest proiect comun vom avea numai de câștigat!”

Situat la intrarea în defileul Turnu Roșu, castelul de la Boița este atestat documentar în 1453. Fortificația principală este turnul locuință cu plan rectangular, cu latura de 14 metri, ridicat pe patru nivele, având ferestre de tragere. Al doilea turn, de formă hexagonală, cu laturile de 7 metri, datează din ultima parte a secolulu XV și se leagă printr-un zid de turnul ridicat chiar pe marginea drumului construit la începutul secolului XVIII. Potrivit legendei, în urma unei victorii purtate aici de români şi saşi, turnul a fost vopsit în roşu cu sângele otomanilor. În secolele XVIII-XIX, castelul a fost folosit ca punct de carantină pentru negustorii de vite care veneau din Muntenia. Din anul 1917 până în 2003, castelul Turnu Roşu a fost cămin de orfani.

Răspunde